Nedělní sbírka z 18. července 2021 bude věnována na pomoc Stebnu.

Bouře, která se 24. června prohnala Českem, napáchala značné škody také v obci Stebno na Podbořansku, která leží na území plzeňské diecéze (farnost Lubenec). V obci došlo ke škodám na domech, automobilech, zeleni a byla poškozena i střecha kostela sv. Jana Křtitele. Maximální pomoc je nyní směřována na Moravu, proto jsme se rozhodli jít proti proudu a pomoci obci Stebno. Navíc to jsou téměř naši sousedé.

Za naši farnost bude věnována nedělní sbírka z 18. července 2021 právě na pomoc do této oblasti poukázáním částky na účet Diecézní charity Plzeň.

Zdroj fota: Římskokatolická farnost Lubenec / P. Richard Polák

Pokud byste chtěli Vy sami za sebe poslat nějaký příspěvek na pomoc lidem postiženým v obci Stebno, níže najdete čísla účtů, kam můžete posílat svoji pomoc:

Město Kryry – příspěvky na obec Stebno na účet č. 1927481/0100 do textové poznámky uveďte STEBNO.
Diecézní charita Plzeň – veřejná sbírka, do které je možné přispívat libovolnou částkou na účet č. 277850809/0300, variabilní symbol 246.
Nadační fond Dominanty – příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Stebně na účet č. 212356826/0300, variabilní symbol 070677.

Další informace najdete také na stránkách Diecéze plzeňské.

Více o možnostech pomoci potřebným najdete na našem webu zde: www.farnostkralupy.cz/pomoc-potrebnym

Děkujeme, že pomáháte potřebným.