15. týden v mezidobí

Pondělí 12. července

Úterý 13. července

  • Mše svatá s udělením Křtu ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Středa 14. července

  • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Čtvrtek 15. července / Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

Pátek 16. července

  • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
    Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 17. července

Neděle 18. července / 16. neděle v mezidobí

  • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
  • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
  • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby je doporučeno mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.