V rámci adventních koncertů 2021 mohli návštěvníci formou dobrovolného vstupného podpořit naše dva bohoslovce.
Vybrané prostředky budou použity na pokrytí části nákladů za studium Zdeňka a Petra.

V rámci adventních koncertů ve Veltrusech, Chvatěrubech a Nelahozevsi se celkem podařilo vybrat 4.137 Kč.
Děkujeme všem dárcům za jejich štědrou podporu i hudebníkům za jejich ochotu na koncertech vystoupit bez nároku na honorář.

Při první letošní pastorační radě farnosti se odsouhlasilo, že vybraná částka bude ze strany farnosti dorovnána na 10.000 Kč, které se rovným dílem rozdělí mezi Zdeňka a Petra.

Děkujeme, že pomáháte potřebným.