1. týden vánoční

Pondělí 25. prosince / Slavnost Narození Páně

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Úterý 26. prosince / Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 27. prosince / Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

 • 16.30 hodin – Mše svatá ve Veltrusech (žehnání vína)

Čtvrtek 28. prosince / Svátek svatých Mláďátek, mučedníků

 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 29. prosince

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 30. prosince

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Neděle 31. prosince / Svátek Svaté rodiny

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 16.00 hodin – Adorace na závěr roku ve farním kostele v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 26

4. neděle adventní, 24. prosince 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes večer vstupujeme do vánoční doby.
 • V pondělí je slavnost Narození Páně. Jedná se o jeden ze zasvěcených svátků. Podle církevního přikázání má každý pokřtěný katolík povinnost tento den slavit mši svatou.
 • Kralupská ukrajinská komunita Vás zve na Ukrajinské Vánoce – ukrajinské koledy a vyprávění o ukrajinských tradicích slavení vánočních svátků. Akce se koná 25. prosince od 15 hodin v kralupském kostele. Součástí bude ochutnávka ukrajinské vánoční hostiny následně před kostelem. Akce je cílená i na děti.
 • Od 25. prosince do 1. ledna prožíváme vánoční oktáv. Chtěl bych všechny povzbudit k co nejčastějšímu slavení mše svaté.
 • V pondělí 25.12., v úterý 26.12. a v sobotu 30.12. bude kostel od 14 do 18 h otevřen k prohlídce. Děkuji všem, kdo se zapsali na hlídání! V neděli 31. prosince bude kostel otevřen od 14 do 16 h.
 • V úterý od 15 do 16 h v Zeměchách prohlídka betlému. Pořádá Spolek hudba staví chrámy.
 • Ve středu slavíme svátek sv. Jana. Při mši svaté se tradičně žehná víno. Můžete si tedy na mši svatou vlastní víno dovézt, přede mší ho postavit před oltář a při mši svaté bude požehnáno.
 • Ve středu v 18 h v bude ve farním kostele v Kralupech koncert. Pořádá ho Dvořákův komorní sbor.
 • Ve středu v 18 h bude ve filiálním kostele ve Velvarech koncert – zazní při něm „Rybovka“.
 • Nabízím možnost společně prožít Silvestr na faře. Začali bychom v 16 h společnou adorací v kostele na závěr občanského roku. Pak bychom se přesunuli na faru, kde bychom společně prožili večer. Při povídání, společenských hrách, případně je možné vymyslet nějakou společnou zábavu (nějaký film, nebo podobně). Připravili bychom si také nějaké pohoštění. Před půlnocí bychom se přesunuli do kostela, kde bychom se společně pomodlili a začali tak nový občanský rok.
  Kdo by měl zájem se společného Silvestra účastnit, dejte mi, prosím, do soboty vědět. Podle vyjádřeného zájmu pak příští neděli na dopoledních mších řeknu, zda se společný Silvestr koná.
 • Příští pondělí, 1. ledna, končí vánoční oktáv. Slavíme slavnost Panny Marie, Matky Boží. V církvi se jedná o jeden ze zasvěcených svátků. Každý pokřtěný katolík má povinnost tento den slavit mši svatou!
  Na základě zkušenosti z předchozích farností a vyjádření některých dětí chci skutečně zdůraznit tuto povinnost!
  Zasvěcený svátek je na úrovni neděle. Neúčast na mši svaté (vyjma objektivně ospravedlnitelných důvodů) je možné považovat za těžký hřích.
  Při té příležitosti bych rád připomněl, že to se týká také neúčasti na nedělní mši svaté (znovu vyjma objektivně závažných důvodů – nemoc, apod…). Tato povinnost vyplývá ze křtu, nikoli z přístupu k eucharistii. Proto bych chtěl povzbudit, abyste na nedělní mši svatou chodili se všemi dětmi.
  Subjektivní důvod neúčastni na nedělním slavení liturgie pak člověku brání přistupovat ke svátosti eucharistie, a to až do doby, kdy člověk slaví svátost smíření, kde se z tohoto hříchu vyzná a lituje ho.

DALŠÍ INFORMACE


PDO – vánoční stopovačka. Poděkování

V pátek proběhla v rámci PDO hra. Šli jsme společně s Marií, Josefem a oslíkem po Betlémě a hledali nocleh. Obcházeli jsme jednotlivé hostince a další místa. Všude jsme slyšeli, že místo k noclehu nemají, ale vždy jsme dostali nějakou indicii a kus mapy, která nás nakonec dovedla „alespoň“ k jeskyni, kde Svatá rodina mohla nalézt alespoň nějaké útočiště.
Děkuji Petře Wandrolové a Simoně Hrňákové za přípravu této skvělé stopovačky i třem dětem, které dorazily.
Další PDO bude v pátek 5. ledna. Už nyní zvu všechny děti, které mohou, k účasti na pravidelných PDO. Program je vždy psán v aktuálním farním týdeníku.


Farní kalendáře

Minulý týden byl do farního kostela pořízen stolek na obětní dary a tiskoviny. Na něm můžete nalézt např. nové farní kalendáře. Náklad na jeden výtisk činí 100 Kč. Pokud se rozhodnete přispět víc, tak veškeré peníze, které se navíc vyberou, půjdou na vybudování farní kaple a klubovny (herny) pro děti. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


Modlitba za farnost

Na zmíněném stolku můžete nalézt také modlitbu za farnost. Každý si může modlitbu odnést domů. Jedná se o určitý návrh modlitby za farnost, kterou se můžete každý den modlit. Pro každý den v měsíci je tam pak určen úmysl. Vedle jednotlivých obcí, které se na území naší farnosti nacházejí, jsou zde také úmysly za skupiny osob nebo za jednotlivé farní projekty.
Pokud víte o někom starém, kdo do kostela v tomto čase nepřichází, prosím, přineste mu tuto modlitbu a vyřiďte mu, že moc prosím, aby se v modlitbě s námi spojoval a modlil se za farnost. Taková modlitba je nejen aktivním zapojením se do společenství, ale také živnou půdou pro naši činnost.
Vedle modlitby za farnost můžete na stolku nalézt také mé primiční obrázky (ještě mi nějaké zbyly). Jsou to záložky do knížky. Z druhé strany obrázku je modlitba za kněze. Obrázky si tedy můžete vzít a používat – jak jako záložku, tak také pro modlitbu.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 17. prosince: 8520 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.