doba vánoční


Pondělí 1. ledna / Slavnost Matky Boží, Panny Marie, zasvěcený svátek

 • 9.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou
 • 16.00 hodin – Velvary

Úterý 2. ledna / Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Nazíánského, biskupů a učitelů církve

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Středa 3. ledna

 • 7.00 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Čtvrtek 4. ledna

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše v Chržíně

Pátek 5. ledna

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 6. ledna / Slavnost Zjevení Páně, doporučený svátek

 • 9.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Neděle 7. ledna / Svátek Křtu Páně

 • 8.00 hodin – Mše ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 1

Svátek sv. Rodiny, 31. prosince 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes prožíváme poslední den občanského roku. Proto bude možné se sejít v kostele v 16 h ke společné adoraci na poděkování za uplynulý rok a udělené milosti. Ohledně společného prožití večera se mi nikdo nepřihlásil, proto se na faře nebude nic dít, ani se nebude možnost se sejít k půlnoční modlitbě v kostele.
 • V pondělí slavíme Slavnost Matky Boží, Panny Marie. V církvi se jedná o jeden ze zasvěcených svátků. Každý pokřtěný katolík má tento den povinnost slavit mši svatou a zachovat sváteční klid.
 • V úterý po mši svaté (od cca 18.30) bude výuka náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu od 18 h bude v kostele Tříkrálový koncert. Pořádá jej ZUŠ Kralupy. Při mši také bude požehnáno tříkrálovým koledníkům.
 • Ve středu od 19 h bude ve Velvarech pravidelná biblická hodina.
 • V pátek od 13.45 bude pravidelná výuka náboženství dětí.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Tentokrát ho má na starosti Klára Palasová. Zvu všechny dětí předškolního věku a prvního stupně k účasti.
 • V pátek budu od 16 h bude v kostele adorace. Otec Martin bude rovněž v kostele k dispozici ke slavení svátosti smíření.
 • V pátek bude hlavním celebrantem mše svaté nedávný jáhen v naší farnosti, novokněz R.D. Dominik Frič.
 • Protože prožíváme první pátek v měsíci, bude po mši svaté ještě adorace, při které se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.
 • V sobotu slavíme slavnost Zjevení Páně. V církvi se jedná o jeden ze zasvěcených svátků, v naší zemi, protože je to většinou běžný pracovní den, je to svátek doporučený. Každý pokřtěný katolík by měl tento den usilovat o slavení mše svaté. A jelikož to letos připadá na sobotu, měli by mít skoro všichni příležitost.
  Při mši svaté se žehnají také tradiční tříkrálové předměty – sůl, voda, kadidlo, křída a zlaté předměty. Pokud některé předměty chcete požehnat, můžete si je donést (např. vodu v pet lahvích, zlatý předmět (řetízek)…) a přede mší svatou je dát na patřičné místo. Tříkrálová voda bude v kostele k dispozici i následující dny.
 • Příští neděli, 7. ledna, proběhne v Nelahozevsi tříkrálový průvod. První průvod vyjde ve 14 h od kapličky sv. Jana v Lešanech směrem k infocentru. Druhý průvod jde také ve 14h od TJ Dynamo Nelahozeves ul. Pod Strání. Oba se pak setkají u Infocentra. Přijďte se projít, zazpívat si, přispět do Tříkrálové sbírky… Vlastní kostýmy jsou vítaný. Akci pořádá Období sboru a Ochotných Nelahozeves.
 • Příští neděli slavíme svátek Křtu Páně. První nedělí po 6. lednu končí doba vánoční. Vánoční výzdobu (betlém, stromky) můžete ve svých domácnostech nechat až do Hromnic, tedy do 2. února.

DALŠÍ INFORMACE


Mé ohlédnutí za Vánocemi v kralupské farnosti a poděkování všem za pomoc

Drazí farníci, mohl jsem společně s Vámi prožít první kralupské Vánoce. Mohl jsem získat určité zkušenosti, být obohacen, obdarován… Všem vám mockrát děkuji za příjemné a radostné dny!
Bylo by jistě mnoho věcí, které by mohly zaznít. Já bych ale rád vyzdvihl některé. Během Štědrého dne jsem mohl slavit nejen mše svaté, ale mohl jsem navštívit také některé kostely a obce naší farnosti a setkat se s lidmi, zazpívat si s nimi koledy, přečíst jim úryvek z Písma a krátce se s nimi pomodlit. Byl jsem velmi mile překvapen organizací i hojnou účastí! Rovněž tak radostí z toho, že mezi lidi dorazil také kněz. Chtěl bych tedy moc poděkovat všem, kteří hledají různé způsoby, jak přivádět lidi do kostela, vytvářet prostor k setkání, k zastavení se, předávání betlémského světla… Nesmírně si toho vážím a mám z toho ohromnou radost.
Velmi mile jsem byl také překvapen hojnou účastí věřících na půlnoční mši svaté. Všude, kde jsem zatím Vánoce prožil, jsem zažil, že přichází mnoho lidí, ale většinou ne ti, kteří přistupují k eucharistii. Zde v Kralupech ale těch lidí byl relativně velký počet. Co se týká mše svaté v 16 h, tak k té se nevyjadřuji, protože tam jsem to čekal, ale přesto to nic neumenšuje mou radost i z tohoto společného slavení.
Mám také radost, kolik lidí se zapsalo na hlídání kostela – že se prostřídalo víc lidí a nebylo to tak na jednotlivcích. Při této příležitosti chci poděkovat také všem těm, kdo připravovali jak farní kostel, tak i ostatní kostely, kdo v nich byli a zpřístupňovali je ostatním… Není to žádná maličkost, je to velká a významná služba! Moc Vám za ni díky.
Poděkování patří také všem, kdo se jakkoli zapojili do slavení Vánoc – kostelníkům, ministrantům, hudebníkům a mnoha dalším služebníkům.
Závěrem si dovolím zmínit ale i jednu věc, kterou vidím jako výzvu (nejen v kralupské farnosti). Obecně se setkáváme s tím, že v oktávu lidé nechodí do kostela (27., 28. 29… prosince). Důvody mohou být různé. Nejde mi teď o to komukoli cokoli vytýkat! Jen vyjadřuji svou touhu, své přání, svou vizi, že bych byl rád, kdyby lidé chodili častěji na mši svatou – nejen na slavnosti, ale i ve všední den. O to více tedy v oktávu, kdy mnozí nemají jiné povinnosti. Myslím na všechny, ale zvlášť na rodiny s dětmi. Vždyť právě eucharistie a eucharistické slavení je výsadním místem, kde mohou dozrávat zdravá a zralá povolání ke služebnému kněžství, zasvěcenému životu nebo křesťanskému manželství.


Tříkrálová koleda

Drazí farníci, v těchto dnech začne tříkrálová koleda. Obracím se na vás všechny s prosbou, abyste se do koledy aktivně zapojili. Je to jak konkrétní způsob, jak pomoci s charitní činností, ale také možnost, jak zprostředkovávat Boží požehnání (žehnáním domů a bytů). Všechny ochotné a zájemce prosím, aby se co nejdříve obrátili na na ředitelku farní charity, paní Kovářovou a nabídli se jí k pomoci s tříkrálovou koledou.
V letošním roce chci hlavně pozorovat a obohacovat se tím, co jsou specifika koledy v této farnosti. V následujících letech bych pak rád koledu využil i k pastorační činnosti. O tom se ale budeme bavit později. Ale již nyní zvu k tomu, abychom koledě věnovali pozornost.


Dary na klubovnu – začátek vybavování a možnost využívání

Drazí farníci, v předchozím období jsem od několika lidí dostal některé finance na pořízení vybavení farní klubovny pro děti. K Vánocům jsem dostal od některých českobrodských farníků dárek pro naši farnost – elektronické šipky. Je rovněž darována televize, ke které pořídím nějaké herní prvky. Rovněž domlouvám pingpongový stůl… Proto v následujících dnech, max. týdnech bude klubovna upravena a budou v ní instalovány jednotlivé herní prvky. Budu rád, když místo budou využívat děti i mládež ke společným setkáním, hrám, a to nejen v době před či po výuce náboženství. Prostory jsou přístupné kdykoli bude někdo na faře.


Farní kaple – aktuality

Co se týká farní kaple, předběžně je záměr schválen otcem biskupem Zdenkem Wasserbauerem. Některé kroky již byly učiněny, nyní komunikujeme s R.D. Radkem Tichým, který se ještě vyjádří k celkovému vybavení kaple. Po schválení věřím, že kaple bude brzy dokončena. Rád bych, aby během postní doby, či Velikonoc byla kaple požehnána a mohla začít sloužit.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 24. prosince: 5 930 Kč.
Sbírky během vánočních bohoslužeb: 14 271 Kč
Sbírky byly vykonány na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.