Svátek Svaté Rodiny

Pondělí 27. prosince / Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

 • Koncert Rybova mše vánoční ve Velvarech od 17.00 hodin.

Úterý 28. prosince / Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Středa 29. prosince

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 30. prosince

Pátek 31. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 9.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.

Sobota 1. ledna / Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Mše svatá ve Velvarech od 16.00 hodin.

Neděle 2. ledna / 2. neděle po Narození Páně

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Farní káva na faře od 10.30 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Uvnitř kostela mějte, prosíme, nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.
Více o aktuálních opatřeních najdete ZDE.