4. týden adventní

Pondělí 20. prosince

Úterý 21. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Středa 22. prosince

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 23. prosince

 • Adorace ve Velvarech od 17.30 hodin.
 • Mše svatá ve Velvarech od 18.00 hodin.

Pátek 24. prosince / Štědrý den

 • Zpívání se scholou ve farním kostele v Kralupech od 15.15 hodin.
 • Rytmická mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 16.00 hodin.
 • Zastavení u betléma ve Veltrusech od 21.00 hodin.
 • Půlnoční mše svatá ve Velvarech od 21.00 hodin.
 • Půlnoční mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 24.00 hodin.

Sobota 25. prosince / Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Kostel otevřen k tiché modlitbě a návštěvě betléma v Kralupech od 15.00 do 17.00 h.
 • Vánoční koncert ve Velvarech od 17.00 hodin.

Neděle 26. prosince / Svátek Sv. rodiny Ježíše, Marie, Josefa

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Kostel otevřen k tiché modlitbě a návštěvě betléma v Kralupech od 15.00 do 17.00 h.

Přejeme vám požehnané Vánoce, zdraví, pokoj a Boží požehnání.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Uvnitř kostela mějte, prosíme, nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.
Více o aktuálních opatřeních najdete ZDE.