1. týden adventní


Pondělí 4. prosince

Úterý 5. prosince

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 6. prosince

 • 6.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech (roráty)

Čtvrtek 7. prosince / Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá v Chržíně

Pátek 8. prosince / Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 9. prosince

 • 6.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech (roráty)
 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Chvatěrubech

Neděle 10. prosince / 2. neděle adventní

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 23

1. neděle adventní, 3. prosince 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes po mši svaté v Kralupech na faře farní káva. Všechny srdečně zveme k setkání a posezení.
 • Dnes v 19.15 ve farním kostele adventní koncert farnosti.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý po večerní mši svaté výuka náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu bude ranní mše svatá již od 6.30 (po celou dobu adventní). Bude se jednat o roráty – mše svatá při svíčkách s tradičními rorátními zpěvy. Zpěvy si můžete stáhnout do mobilu (www.boromejky.cz/roraty). V kostele budou rovněž vytištěné. Zvu všechny k účasti, zvláště rodiny s dětmi – vemte si třeba vlastní lucerničky. Může to být konkrétní způsob, pro děti nezapomenutelný, jak prožíváme adventní dobu.
  Doporučuji si doma roráty vyzkoušet. Budeme zpívat úterní, středeční a sobotní.
  Po mši svaté bude možnost se pomodlit společně DMC – ranní chvály, nebo jít také na faru na snídani – uvařit si čaj, pokrm je třeba si případně pořídit vlastní.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu od 18 h bude ve farním kostele v Kralupech adventní koncert. Koncert pořádá ZUŠka.
 • Ve středu od 19 h ve Velvarech biblická hodina.
 • V pátek od 13.45 náboženství pro IV. a V. třídu (převážně děti z Velvar).
 • V pátek od 14.45 příprava dětí na život z eucharistie. Začneme se věnovat tématu modlitby. Tomu se budeme věnovat i následující týden, kdy pak téma bude zakončeno při mši svaté dalším liturgickým úkonem a předáním růžence.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Na PDO se zaměříme na postavu Panny Marie, řekneme si něco o dnešní slavnosti a pak si také zahrajeme vedle běhacích her také nějaké hry deskové.
 • V pátek slavíme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. V církvi se jedná o jeden ze zasvěcených svátků, v naší zemi, protože je to běžný pracovní den, svátek doporučený. Každý pokřtěný katolík by měl, pokud může, tento den slavit mši svatou.
 • V pátek z důvodu slavnosti nebude po mši svaté již adorace.
 • V sobotu v 6.30 budou v Kralupech roráty.
 • V sobotu od 18.30 pravidelné setkání mládeže. Začínáme modlitbou nešpor v kostele, pak se přesouváme na faru.
 • Příští neděli v 16 h pořádá spolek Hudba staví chrámy koncert s výstavou v kostele v Zeměchách.
 • Příští neděli v 18 h bude další adventní koncert farnosti, tentokrát v kostele ve Velvarech.

DALŠÍ INFORMACE


Putovní obrázek „Hledání noclehu“

Drazí farníci, připomínám možnost zapojit se do společného prožívání adventní doby prostřednictvím přijetí putovního obrázku „Hledání noclehu“. Informace vyšly již v předchozích číslech farního týdeníku. V případě zájmu rád poskytnu další informace. Je třeba se přihlásit do příští neděle (zapsat se do sdílené tabulky, nebo se přihlásit přímo u otce Martina). Potom se budeme domlouvat, který den a čas by k přijetí obrázku vyhovoval a sestavovat plán, jak bude obrázek domácnostmi farnosti putovat. Děkuji všem, kteří se již přihlásili.


První týden adventní doby

Drazí farníci, vstupujeme do prvního týdne adventní doby. Pro tento týden je charakteristické, že v bohoslužbě slova je ústředním úryvkem (až do středy po druhé neděli adventní) první čtení z knihy proroka Izaiáše. Prostřednictvím vybraných pasáží je nám představována postava Mesiáše, jehož s radostí očekáváme a také charakteristiky království, které přináší. K prvnímu čtení je pak vybrán žalm i evangelijní úryvek, které nám mají pomoci téma více rozvinout. Chtěl bych vás pozvat k tomu, abyste, pokud se nemůžete třeba účastnit mše svaté ve všední den, si sami doma přečetli jednotlivé úryvky a zamýšleli se nejen nad tím, jakého Mesiáše očekávám, ale také nad tím, jak konkrétně se může projevit v mém životě, případně se v modlitbě zaměřovat na to, aby do konkrétní oblasti vstoupil a proměnil ji.
Je to příležitost třeba i pro obohacení adventních kalendářů dětí – zamyslet se nad tím, jak s otevřením okénka s dětmi také prožít tematiku daného dne. Pro jistotu předkládám jednotlivé úryvky prvního čtení a hlavní poselství:

 • pondělí – Iz 2,1-5 – Pán shromáždí všechny národy v království pokoje.
 • úterý – Iz 11,1-9 – spočine na Něm Pánův Duch.
 • středa – Iz 25,6-10a – Pán pozve všechny ke své hostině a utře slzy na každé tváři.
 • čtvrtek – Iz 26,1-6 – vstoupí spravedlivý lid, který zachovává věrnost.
 • pátek – Iz 29,17-24 – v ten den uvidí oči všech slepých.
 • sobota – Iz 30,19-21.23-26 – na křik tvé snažné prosby ti Bůh sešle milost.
 • pondělí – Iz 35,1-10 – náš Bůh přijde a spasí nás.
 • úterý – Iz 40,1-11 – Bůh potěší svůj lid.
 • středa – Iz 40,25-31 – Pán dá sílu všem, kdo jsou unaveni.


Vánoční pobyt na faře

Drazí rodiče, chci se zeptat, zda by byl zájem o pobyt dětí na faře. A to ve dvou termínech:

 • před Vánoci (od pátku do neděle – do mše dopoledne, případně, pokud by byl zájem, mohu se pokusit zajistit hlídání až do odpolední vigilie). Nabízím tuto možnost, aby rodiče mohli svým dětem zatím v klidu, bez nutnosti stále je „hlídat“ a zabavovat, připravit štědrovečerní slavnost. V případě zájmu mi, prosím, dejte vědět do soboty 16. prosince, ať to mohu případně v neděli vyhlásit.
 • o Vánocích, a to od pátku 29. prosince do pondělí 1. ledna. V pátek, nebo v sobotu bychom mohli vyrazit třeba na výlet do Prahy, prohlédnout si některé betlémy, nebo také na brusle, nebo do bazénu (na Šutku).

K tomu připojuji možnost prožít silvestr společně na faře – připravit si pohoštění, hrát společně deskové a jiné hry (už bych rád měl některé herní prvky vybavení v herně) a o půlnoci zajít do kostela a zde modlitbou a přípitkem začít společně nový občanský rok.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 26. listopadu: 6459 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.