34. týden v mezidobí


Pondělí 21. listopadu / Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Úterý 22. listopadu / Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 • 16.30 hodin – Setkání ministrantů ve farním kostele v Kralupech
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.15 hodin – Společenství mládeže ve Veltrusech

Středa 23. listopadu

 • 6.45 hodin – Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech
 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 24. listopadu / Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

 • 14.30 hodin – Setkání seniorů na faře v Kralupech
 • 17.30 hodin – Adorace ve Velvarech
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
  Po mši svaté modlitba za město u sochy sv. Kateřiny.
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 25. listopadu

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 26. listopadu

 • 16.00 hodin – Mše svatá se slavností sv. Ondřeje v Nelahozevsi.
  Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 27. listopadu / 1. neděle adventní

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 19.00 hodin – Adventní koncert (Období sboru, Vojtěch Hrňák, Scherzo clarinetto)

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.