34. týden v mezidobí

Pondělí 22. listopadu / Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

Úterý 23. listopadu

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Biblická hodina od 19.00 hodin ve Velvarech – každé 4. úterý v měsíci v kulturně vzdělávacím centru Kostka (býv. synagoga – ul. Karla Krohna 527, poplatek 30 Kč).
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 24. listopadu / Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 25. listopadu / Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 • Setkání seniorů na faře v Kralupech od 14.30 hodin.
 • Adorace ve Velvarech od 17.30 hodin.
 • Mše svatá ve Velvarech od 18.00 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin.

Pátek 26. listopadu

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 27. listopadu

 • Mše svatá v Nelahozevsi od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 28. listopadu / 1. neděle adventní

V rámci mše svaté proběhne požehnání adventních věnců.

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Zrušeno: Mše svatá ve Veltrusech (z technických důvodů stavu kostela)

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Uvnitř kostela mějte, prosíme, nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.
Více o aktuálních opatřeních najdete ZDE.