31. týden v mezidobí


Pondělí 6. listopadu

 • 17.30 hodin – bohoslužba slova ve farním kostele v Kralupech

Úterý 7. listopadu

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 8. listopadu

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 9. listopadu / Svátek posvěcení lateránské baziliky

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 10. listopadu / Památka sv. Lva Velikého, papeže

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 11. listopadu / Památka sv. Martina, biskupa

 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Chvatěrubech

Neděle 12. listopadu / 32. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 10.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech (Hlavním celebrantem bude J. Em. Dominik kardinál Duka)

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 19

31. neděle v mezidobí, 5. listopadu 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Stále prožíváme „dušičkový oktáv“ (do 8. listopadu), kdy je možné získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci. Proto bude v pondělí bohoslužba slova (já jsem mimo farnost, na setkání s kněžími).
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství. Děkuji rodičům, kteří včas omlouvají své děti z výuky. Rád bych k takovému jednání povzbudil i ostatní – minule na jednu skupinu dorazily pouze dvě děti z šesti (dvě byly omluvené). Kdybych to věděl dopředu, mohl jsem hodinu zrušit. Rovněž připomínám, že děti se mají naučit stanovené modlitby. Nejde o to, aby se je učily jako básničku, ale tím, že se je doma společně modlíte. Naučit se některé základní křesťanské modlitby je dobré, protože pak se člověku při různých příležitostech hodí sáhnout po naučené modlitbě. Zároveň chci ale ujistit, že děti sice modlitby předříkávají, ale nejsou z nich zkoušeny a že když si dítě v modlitbě není jisté, tak že mu pomohu a snažím se vyvolávat hlavně pokoj a klid, nestresovat, nekárat…
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství.
 • V pátek od 14.45 příprava na život z eucharistie.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO (páteční dětské odpoledne). V rámci PDO s dětmi připravíme divadelní scénku o sv. papeži Lvu Velikém, kterou pak děti zahrají v rámci páteční bohoslužby.
 • Dne 11. 11. 2023 vyrazíme se společenstvím mládeže na stínohru o životě sv. Martina, která se koná od 17.00 na náplavce v Libčicích nad Vltavou. Sraz je ve 14.30 u fary. Tam půjdeme pěšky podél Vltavy, zpátky pojedeme vlakem. Stínohra je zdarma, ale vezměte s sebou pár korun na vlak, případně nějaké občerstvení na místě. Pokud už nepatříte do kategorie „mládež“, ale přesto byste se chtěli zúčastnit výletu, připojte se směle k nám! Těšíme se na všechny!
 • Příští neděli bude mše svatá v Kralupech od 10 h. Připomeneme si 200. let od narození P. Eduarda Tersche, který je pochovaný v našem farním kostele. Při mši svaté bude rytmický doprovod (rodina Šimonova). Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění.
 • Program příští neděle–10 h mše svatá, 14 h přednáška o P. Eduardovi Terschovi a o kostele, 18 h koncert Dvořákova komorního sboru, 20 h večerní prohlídka kostela – o tom, jak probíhá svěcení kostela.

DALŠÍ INFORMACE


Zdroje informací, založení sdílené tabulky

Drazí farníci, jednou z důležitých věcí v životě fungujícího společenství je předávání informací. Rád bych tedy některé zdroje připomenul, jiné, zvláště sdílenou tabulku, představil:

Webové stránky: Pokud chcete něco na webové stránky farnosti dát (plakátek nějaké akce, apod…), prosím, posílejte plakátek a informace nejlépe Petru Belicovi, případně mně.

Farní týdeník: Je možné rovněž o vašich akcích informovat ve farním týdeníku. V takovém případě je nejlepší napsat text, který chcete ve farním týdeníku otisknout a nejlépe mailem mi ho poslat, a to do sobotního poledne.

Farní časopis: Ve farnosti se pokusíme také využít možností, které nám nabízí farní časopis – viz další slova…

Zasílání informací (Newsletter): Je možné, aby vám ohlášky a farní týdeník byly posílány mailem. Budete tak mít farní týdeník u sebe i když jste třeba nebyli v neděli v kostele (farní týdeník je možné si stáhnout také na webu farnosti). Newsletter budu také používat v případě, že bude třeba nějakou naléhavou informaci rozšířit v týdnu. Pokud se k odběru chcete přihlásit, obraťte se na Petra Belicu.

Whatsappová skupina: Slouží výhradně k rozesílání naléhavých zpráv (tedy jen několik do roka). Do skupiny mohu psát pouze já. Pokud chcete do skupiny přihlásit, napište mi žádost, nejlépe na Whatsapp.

Sdílená tabulka: Vytvořil jsem sdílenou tabulku, ve které vznikl kalendář plánovaných akcí. Jsou zde dopředu informace o tom, co se plánuje, kdy, kde, kdo to má na starosti, co je třeba zajistit… Byl bych rád, kdyby do této tabulky měl přístup co největší počet farníků.V tabulce je možné zakládat také další jednotlivé listy. Může tak zde být list pro přípravu na život z eucharistie (je tam, kdy jsou setkání a co je obsahem), pro PDO (pro domlouvání, kdo si vezme organizaci na starosti, co se bude dělat…), pro společenství mládeže, nebo také pro hlídání kostela (např. o Vánocích). Proto, prosím, pošlete mi svou mailovou adresu, na které máte google účet a já vás do tabulky nasdílím.


Farní časopis – pokus o zavedení měsíčníku, shánění spoluredaktorů

Drazí farníci, pokud se nepletu, tak ve farnosti vycházely čtyřikrát do roka farní listy. Děkuji Věře Hašové, Petru Belicovi, Magdaleně Čechlovské a manželům Žyrkovým za službu, kterou jejich vydáváním farnosti konali a kterou jsou někteří z nich ochotni nadále konat.
Společně jsme se domluvili, že bychom se pokusili z farních listů udělat měsíčník. Farní časopis totiž může být jedním z nástrojů ke vzdělávání farníků. Rád bych, aby vycházelo liturgické okénko, ve kterém se budu moci postupně věnovat nejprve mši svaté a odhalovat vám další, třeba ještě neobjevené poklady jejího slavení.
Především ale vidím farní časopis jako nástroj pro sdílení farníků! Nejen pro pozvání na různé akce, které se připravují, ale především pro sdílení toho, co jsme prožili, zažili, co se ve farnosti konalo. Protože sdílení o našich životech, o tom, co jsme prožili a zažili, je tím, co nás na naší cestě za Pánem velmi povzbuzuje. Nyní se na vás obracím s dvojí prosbou:

 • Hledáme další lidi ochotné pomoci s farními listy. Jde nám především o lidi, kteří by byli ochotni si vzít na starosti nějaké pravidelné rubriky (charita; škola; představování zajímavých míst v naší farnosti; společenství ve farnosti; okénko svatých; představení nějaké knížky…). Úkolem toho, kdo má rubriku na starosti, není článek napsat, ale oslovit a zajistit někoho, kdo článek pro daný měsíc napíše. Zájemci, hlaste se u manželů Žyrkových.
 • A pak také zveme lidi k tomu, aby se nebáli psát o tom, co ve farnosti zažili. Napsat článek o tom, co se ve farnosti konalo, případně o tom, co jste v duchovním životě prožili vy.

Na základě zkušenosti, kterou jsem již bohužel prožil, je třeba ale zároveň zdůraznit, že za obsah farního časopisu jsem odpovědný já (farář farnosti) a že tedy v časopisu nemohou vycházet články, které jsou v rozporu s učením církve, nebo se vyjadřují proti církvi (jejím představeným, apod…). Věřím ale, že takové věci se stávají jen výjimečně a že je nebudeme muset ve farnosti řešit. Těším se tedy na první číslo, které vyjde v měsíci prosinci.


Muzikál Bídníci

Drazí farníci, když jsem působil v Českém Brodě, slíbil jsem některým dětem, že až to půjde, vyrazím s nimi na muzikál Bídníci. V současné době probíhá předprodej lístků, a tak jsem jednu farnici z Českého Brodu, která se pohybuje v kulturním prostředí požádal, aby některé lístky zablokovala a já tak mohl slíbit svůj slib. Mým přeložením ale došlo k tomu, že mohu vyrazit i se svými novými přáteli a farníky. A proto bych chtěl zájemce pozvat. Představení bude v Goja Music Hall. Lístky máme zablokované na sobotu 16. března od 14 h. Kdo byste chtěl na muzikál vyrazit, prosím, zarezervujte si lístky co nejdříve u Kateřiny Anny Novákové z českobrodské farnosti. Tel: 604 935 797. Počet lístků je omezený, takže se přihlaste opravdu co nejdřív. Cena jednoho lístku je 599 Kč. Těším se na společný kulturní zážitek.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 29. října: 5583 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.