32. týden v mezidobí

Pondělí 8. listopadu

Úterý 9. listopadu / Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 10. listopadu / Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 11. listopadu / Památka sv. Martina, biskupa

 • Adorace ve Velvarech od 17.30 hodin.
 • Mše svatá ve Velvarech od 18.00 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin.

Pátek 12. listopadu / Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 13. listopadu / Památka sv. Anežky České, panny

 • Mše svatá v Holubicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • Úvodu do liturgie zakončený podáváním eucharistie ve Chvatěrubech od 16.00 hodin.
  Koná se každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 14. listopadu / 33. neděle v mezidobí / Den Bible

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Uvnitř kostela mějte, prosíme, nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.
Více o aktuálních opatřeních najdete ZDE.