30. týden v mezidobí


Pondělí 30. října

Úterý 31. října

 • 17.30 hodin – Mše svatá v kostele Všech svatých v Malovarech

Středa 1. listopadu / Slavnost Všech Svatých, doporučený svátek

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 2. listopadu / Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá v Chržíně
 • 20.00 hodin – Mše svatá v Zeměchách
  Po mši svaté proběhne pobožnost na místním hřbitově.

Pátek 3. listopadu

 • 16.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele.
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 4. listopadu / Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Minicích

Neděle 5. listopadu / 31. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 18

30. neděle v mezidobí, 29. října 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí.
 • V úterý v 8 h budou požehnána nová charitní auta.
 • V úterý bude ve farnosti zpovědní den. Budu v kostele k dispozici ke slavení svátosti smíření od 9 do 17 h. Bližší informace ve slovu kněze.
 • V úterý bude večerní mše svatá v kostele Všech svatých v Malovarech. Jedná se o vigilii slavnosti Všech svatých.
 • V úterý, z důvodu mše sv. v Malovarech a zpovědního dne, nebude náboženství pro dospělé.
 • V úterý 31. října od 18 h vás charita zve do kavárny Rígrovka na přednášku Matouše Hurtíka a Kristýny Tonečkové: Bhútán a Norsko, aneb jak se žije v zemích štěstí.
 • Ve středu slavíme Slavnost Všech svatých. V církvi se jedná o jeden ze zasvěcených svátků, v naší zemi, protože je to běžný pracovní den, svátek doporučený. Každý, kdo tento den může slavit mši svatou, by tak měl učinit. Z toho důvodu bude tento den mše svatá v Kralupech nad Vltavou, a to večer v 17.30 (ranní mše svatá nebude). Tento den také vstupujeme do dušičkového oktávu – viz slovo kněze.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství. Skupinu VIII. a IX. třídy přebírá katechetka Iva Žyrková.
 • Ve středu v 19 h bude ve Velvarech, v centru Kostka, pravidelná biblická hodina.
 • Ve čtvrtek je památka Všech věrných zemřelých. Kněz může tento den výjimečně slavit tři mše svaté (jedna na úmysl dárce, další za duše v očistci a další na úmysl Svatého otce). Proto budou ve farnosti tři mše svaté. Po mši svaté v Zeměchách bude ještě pobožnost na místním hřbitově.
 • V pátek v 13.45 náboženství pro děti – skupina, která již začala chodit.
 • V pátek od 15.30 PDO – páteční dětské odpoledne. Tentokrát budou děti s Klárou Palasovou. Téma bude Světci a světlo a bude se vztahovat k slavnosti Všech svatých a k dušičkám.
 • V pátek od 16 h budu v kostele (v kapli v presbytáři) k dispozici ke slavení svátosti smíření. Rovněž bude v kostele adorace.
 • V pátek, protože máme první pátek v měsíci, se pomodlíme po mši svaté litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.
 • V pátek v 19 h v kostele ve Veltrusech dušičkový koncert.
 • Výlet za otcem Františkem Masaříkem. V sobotu 4. 11. 2023 jede část naší farnosti na výlet za otcem Františkem Masaříkem. Odjezd autobusem je v 8.00 h. z Velvar a v 8.30 h. z Kralup od fary. Program začne v 11.00 h. mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře. Následovat bude společný oběd v motorestu v Milíně, kam dorazíme nejdříve po 13. hodině. K obědu bude na výběr ze dvou jídel a každý si vybere konkrétní jídlo po nástupu do autobusu. Je počítáno s 30 účastníky nahlášenými paní Saifrtové a panu Belicovi. Případné změny své účasti nahlaste, prosím, co nejdříve e-mailem na adresu editor@farnostkralupy.cz, nebo telefonicky na číslo 608 381 378. Doprava je zdarma díky zajištění ze strany starosty města Velvar, proto počítejte jen s platbou za oběd v motorestu. Případné dotazy k výletu směřujte na paní Saifrtovou nebo panu Belicu.
  Petr Belica
 • Příští sobotu bude v 10 h na hřbitově v Kralupech nad Vltavou dušičková pobožnost. Zvu farníky k účasti. V žádné jiné obci se mi neozvali, proto si objedu hřbitovy sám.
 • Příští neděli po mši svaté ve farním kostele bude na faře farní kafé.

DALŠÍ INFORMACE


Zpovědní kající den

Drazí farníci, v rámci blížícího se dušičkového oktávu budu toto úterý 31. října po většinu dne k dispozici ke slavení svátosti smíření. Slavení svátosti smíření není jen událostí jednoho konkrétního člověka, ale je událostí farnosti, potažmo celé církve. Vždyť je-li očišťován a posilován jeden úd, má z toho prospěch celé tělo! Proto církev zve věřící také k tomu, aby vedle osobní zpovědi prožívali společně kající dny. I já bych vás tedy chtěl pozvat k tomu, abychom tento den prožili společně. Předkládám pár návrhů, jak je možné tento den prožít:

 • Ti, kteří chtějí slavit svátost smíření v naší farnosti: Ke slavení svátosti smíření budu k dispozici ve farním kostele (v kapli v presbytáři) od 9 do 17 h, a pak do 19 h až do doby, kdy budou zájemci. Na stránkách farnosti (www.farnostkralupy.cz/rezervace-svatosti-smireni/) je možné si zablokovat konkrétní čas. Přihlášení se dopředu není nutné, mohou tedy přijít i ti, kteří si konkrétní čas nezablokovali. Přednost ale bude mít ten, kdo si danou dobu zablokoval. Je to snaha usnadnit situaci kajícníkům – aby se pak v kostele nesešlo třeba deset lidí
  a zbytečně jste zde nemuseli desítky minut čekat. Samozřejmě je možné vyrazit ke svátosti smíření i mimo naši farnost a vnímat, že jsme tak ve spojení s celým farním společenstvím.
 • Adorace: Po celou dobu bude také v kostele vystavena Nejsvětější svátost oltářní k adoraci. Je tedy možné se během dne na chvíli zastavit a pomodlit se za naši farnost, za všechny, kdo dnes slaví svátost smíření.
 • Společný začátek a konec kajícího dne: Zvu všechny k tomu, abychom tento den zahájili společnou modlitbou
  a také jím tento den zakončili. Ráno je možné společně začít v kostele v 7.15. Pokud nemůžete přijít, je možné se spojit ze svých domácností, pracovišť… Nabízenou modlitbu naleznete na stránkách farnosti. Stejně tak je možné tento den společně zakončit, a to připojením se k večerní modlitbě ve 20 h (též na stránkách farnosti).
 • Půst a kající skutky: Tento den můžeme všichni společně také prožít v kajícnosti, postu a skutcích milosrdné lásky. Je to na každém, jaký způsob si zvolí.


Dušičkový oktáv – plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci

Ve středu vstupujeme do dušičkového oktávu. Je to čas, kdy můžeme získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci. Je možné je získávat po celou dobu osmi dní, a to každý den jednou. Ježíš v Horském kázání představil jedno blahoslavenství: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“. Pozoruhodným způsobem se to projevuje např. v těchto dnech. Podmínky pro získávání plnomocných odpustků totiž nepředstavují jen nějaké skutky, které je třeba mechanicky vykonat, ale nabízejí člověku možnost, aby se sám, v projevování milosrdné lásky, otevíral projevům Božího milosrdenství. Dochází tak k tomu, že ten, kdo miluje, zakouší lásku, ten, kdo tyto dny dává, mnohem víc dostává.

Co je třeba v tyto dny tedy konat? Ke třem obvyklým podmínkám (v blízkosti těchto dní slavit svátost smíření, v daný den přijmout eucharistii, pomodlit se na úmysl Svatého otce) se v tomto období připojují následující podmínky:

 • 1. a 2. listopadu navštívit kostel a zde se pomodlit vyznání víry a modlitbu Páně.
 • 1. až 8. listopadu navštívit hřbitov a zde se, alespoň v duchu, pomodlit za zemřelé.

Chtěl bych všechny věřící povzbudit ve snaze vyprošovat Boží milosrdenství našim zemřelým předkům. Chci pozvat i rodiče, aby tomu učili své děti. Je to prozíravé jednání, protože učíme ty, kteří jednou takto budou prosit za nás.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 22. října: 13125 Kč.
Jednalo se o účelovou sbírku na misie.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.