27. týden v mezidobí

Úterý 6. října

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Středa 7. října / Památka Panny Marie Růžencové

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin. Mše svatá bude sloužena za P. Dušana Řezaninu.
 • Setkání ministrantů od 17.30 hodin při mši svaté s pokračováním až do 19.00 hodin.

Čtvrtek 8. října

 • Adorace Nejsvětější svátosti ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
  Vzhledem k tomu, že tento den není mše svatá, je adorace spojena s podáváním eucharistie. Zakončení společnou modlitbou Anděl páně.
 • Adorace Nejsvětější svátosti ve Velvarech od 17.30 hodin.
 • Mše svatá ve Velvarech od 18.00 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 2. čtvrtek v měsíci.
 • Adorace Nejsvětější svátosti ve Veltrusech od 19.30 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin – manželé Novákovi.

Pátek 9. října

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 10. října

 • Bohoslužba slova ve Chvatěrubech od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.
 • Mše svatá v Holubicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 2. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 11. října / 28. neděle v mezidobí

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.