V neděli 4. října 2020 sloužil mši svatou ve Velvarech a v Kralupech nad Vltavou P. Mgr. Lukáš Okurka, který v sobotu 7. října 2017 přijal kněžské svěcení z rukou biskupa Mons. Václava Malého v našem farním kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava. Po mši svaté proběhlo setkání u farní kávy.

Foto: Petr Belica