27. týden v mezidobí


Pondělí 9. října

Úterý 10. října

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 11. října / Památka sv. Jana XXIII., papeže

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 12. října

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 13. října

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 14. října

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Holubicích

Neděle 15. října/ 28. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 15

27. neděle v mezidobí, 8. října 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 16 h v Zeměchách koncert. Vystoupí Foerstrovo komorní pěvecké sdružení.
 • V neděli od 19 h nešpory ve farním kostele a krátká adorace se svátostným požehnáním.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a I. třídy.
 • V úterý od 16.30 ministrantská schůzka, sraz v kostele.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé – probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • V pátek od 13.45 na faře náboženství pro IV. a V. třídou. Jedná se o skupinu pro ty, kteří nemohou chodit ve středu.
 • V pátek od 14.45 příprava na život z eucharistie (na první svaté přijímání).
 • V pátek od 15.30 PDO. Tentokrát pro děti připravíme bojovku. Začneme na faře, ale pak se vydáme směrem na Hostibejk. Proto je třeba, aby děti přišly nejpozději do 15.40.
  Prozatím se mi přihlásilo pět rodičů, kteří by chtěli s organizací PDO pomáhat. Mockrát děkuji! V brzké době uděláme setkání, na kterém se domluvíme, jak budeme postupovat, do čeho by se chtěl kdo zapojit, jak se budeme domlouvat… Pokud by se ještě chtěl někdo připojit od začátku, tak se mi v brzké době přihlaste.
 • V sobotu od 18.30 setkání mládeže. Začínáme společnou modlitbou nešpor v kostele (přijít mohou i ostatní farníci). Pak se přesouváme na faru, kde setkání pokračuje.

DALŠÍ INFORMACE


Úpravy na faře

V poslední době informuji o úpravách na faře. Došlo ještě k jedné změně. Dohodl jsem se stavebním technikem Michalem Žyrkem, že se přestěhuje ze suterénu do kanceláře. Tím pádem získáme v suterénu další volnou místnost. Tu začneme opravovat (osekávat zdi, abychom odstranili plíseň – kdo by chtěl pomoci, může se přihlásit u otce Martina, nebo Michala Žyrka).
Protože v této místnosti je ze zmíněných prostor v suterénu nejvíce světla a rovněž je zde umyvadlo, upravil bych tuto místnost na učebnu, a ze současné učebny v suterénu by se udělala herna. Znovu připomínám možnost finančně či jinak toto dílo podpořit. Rád bych pořídil alespoň x-box, stolní fotbal, ping-pong a šipky. Nechci ale vybavení kupovat z farních peněz (kromě peněz z pastoračního fondu). Proto pořízené herní prvky budou záležet také na finanční podpoře farníků (děkuji např. za příslib velké televize).
Znovu připomínám, že v nejbližší době budu také řešit zpřístupnění fary. Během dne je fara mnohdy otevřená, nebo je možné se na někoho dozvonit. Takže děti mohou přijít na faru během dne, udělat si zde úkoly, nebo zde počkat na případný program. Jak bude vybavována herna, tak budou moci využívat i ji.


Náboženství – staré sešity dětí

Na faře jsou ve skříni sešity dětí z předchozích let z výuky náboženství (cca za posledních deset let). Pokud si je chcete vzít domu, tak si je, prosím, tento týdne na faře vyzvedněte (jsou v učebně, v nižší skříni u vstupních dveří). Následující týden pak sešity vyhodím.


CO NÁS ČEKÁ VÝHLEDOVĚ?


 • O víkendu od 20. do 22. října bude setkání dětí v rámci přípravy na život z eucharistie. Začneme v pátek (to bude příprava), navazuje pro ty, kteří mohou PDO, mše svatá a po adoraci se přesuneme do školy Movere, kde budeme víkend trávit. V pátek si společně ještě zahrajeme některé hry a půjdeme spát (věci na spaní s sebou).
  Na sobotu připadá také pouť prvokomunikantů (těch, kteří přijali poprvé eucharistii v letošním roce) do pražské katedrály. Účastnit se mohou i ostatní, jak ti, kteří již chodí k přijímání déle, tak ti, kteří se teprve připravují. My tam vyrazíme společně, v Praze bude začátek v 9 h v pražské katedrále. V 11 h mše svatá, po ní prohlídka arcibiskupství a oběd.
  Pak se vrátíme do Kralup a budeme pokračovat v přípravě na téma „tvoříme jedno společenství“. Večer (od 20 h se pak společně pomodlíme ve škole na Písmem svatým. Na tuto část bych chtěl pozvat i rodiče a rodiny dětí. Ukážeme si možnost, jak se v sobotu večer připravovat na nedělní liturgii.
  V neděli se pak děti budou účastnit mše svatá v 9.30 v Kralupech nad Vltavou. Při mši svaté budou v rámci liturgického obřadu představeny farnosti.
  Víkendu se mohou účastnit i další děti, případně i rodiče (za někoho dospělého budu rád).
  Prosím, přihlašujte se mi do středy 18.10.
 • V neděli 22. října je misijní neděle. Nevím, zda tu byl nějaký zvyk ke slavení této neděle (misijní koláčky, misijní dílnička…?). Prosím, informujte mě tedy případně. Při mši svaté bude vykonána účelová sbírka na misie.
 • Během podzimních prázdnin budou moci být děti na faře. Přihlašujte se, prosím, do středy 18.10. Podle zájmu pak upravíme program. 27. října oslavíme ve farnosti slavnost posvícení – tak bychom se na ni připravili. Rovněž bychom některý den vyrazili do Prahy do plaveckého bazénu. V neděli bychom mohli odpoledne vyrazit do Prahy na hokejové utkání Sparta x Třinec. Zájemci o lístky se mi rovněž přihlaste do 18. října.
 • V úterý 31. října bude ve farnosti zpovědní den. Značnou část dne budu v kostele k dispozici ke slavení svátosti smíření. Je to i z důvodu, že nadcházející dny bude možné získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci a jednou z podmínek je slavení svátosti smíření. Bližší informace budou zmíněny později.

SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 24. září: 7215 Kč.
Jednalo se o účelovou sbírku na církevní školství.
Sbírka z neděle 1. října: 6617 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.