26. týden v mezidobí


Pondělí 2. října / Památka sv. andělů strážných

Úterý 3. října

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 4. října / Památka sv. Františka z Assisi

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 5. října

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá v Chržíně

Pátek 6. října

 • 16.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele.
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 7. října / Památka Panny Marie Růžencové

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Minicích

Neděle 8. října/ 27. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 14

26. neděle v mezidobí, 1. října 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Začínáme společnou hrou, po ní bude následovat dílnička. Děti budou vyrábět růžence.
 • V pátek máme první pátek v měsíci. Od 16 h bude v kostele adorace a otec Martin bude k dispozici ke slavení svátosti smíření. Od 17.30 bude následovat mše svatá, po ní ještě krátká adorace – společně se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu.
 • V pátek od 19 h na faře společenství žen. Více u Anny Antolové.
 • V sobotu bude společenství mládeže. Začínáme modlitbou nešpor v 18.30 v kralupském kostele (přijít mohou i ostatní farníci). Společenství mládeže pak pokračuje na faře.
 • Příští neděli v 16 h. koncert v Zeměchách. Vystoupí Foerstrovo komorní pěvecké sdružení.

DALŠÍ INFORMACE


Biblické hodiny

V úterý proběhla ve Velvarech první biblická hodina v letošním školním roce. Zde jsme se domluvili, že se budeme scházet dvakrát měsíčně, a to ve středu v 19h ve Velvarech. Biblická hodina bude začínat rozborem jednoho žalmu. Následně se budeme věnovat proroku Izaiášovi a postupně číst/studovat/meditovat jeho prorocké poselství. Celé setkání pak zakončíme modlitbou žalmu, kterému jsme se v úvodu věnovali.
Biblická hodina není jen pro ty, kteří žijí ve Velvarech a okolí, ale je to nabídka pro celou farnost. Byl bych rád, abychom stále více vnímali, že jsme jednou farností. A že tedy akce, které se konají i v jednotlivých obcích, v jednotlivých kostelech, jsou akcemi farnosti.
Pokud by potřeboval někdo pomoci s dopravou, nebojte se na někoho z farnosti (případně i na mě) obrátit. Věřím, že nikdo z nás to nebude vnímat jako „obtěžování“, ale naopak, jako možnost projevovat pozornost a lásku, která je běžná pro rodinné soužití, jež farnost také vytváří.


Synoda – společná modlitba

Drazí farníci, věřím, že registrujete, že v měsíci říjnu bude v Římě probíhat synoda, jejímž tématem bude synodalita. Je to další krok na cestě, po které jsme se vydali v roce 2021.
Synodalita – společná cesta, cesta naslouchání, modlitby a rozlišování, to je cesta, po které bych společně s vámi rád kráčel. Výhledově bych byl rád, kdyby vznikala ve farnosti synodální společenství, která se tímto způsobem budou učit komunikovat a v modlitbě rozlišovat, co chceme ve farnosti dělat. Společenství, která budou moci být podhoubím a základem pro pastorační radu farnosti a její působení.
Nyní bych se ale na vás chtěl primárně obrátit s prosbou, abyste se společně za synodu modlili. Ať už ve svých domácnostech, nebo také při různých příležitostech, např. po mši svaté. Předkládám možnou modlitbu, kterou církvi dal papež František:
Přijď Duchu svatý, Ty, který probouzíš nové jazyky a vkládáš nám do úst slova života, chraň nás, abychom se nestali muzejní církví, která je krásná, ale němá, s velkou minulostí a malou budoucností. Přijď mezi nás, abychom se v synodální zkušenosti nenechali přemoci zklamáním, nerozředili proroctví, abychom všechno nezredukovali na neplodné diskuse. Přijď, Svatý Duchu lásky, otevři naše srdce, abychom naslouchali. Přijď Duchu svatosti, obnov svatý lid věrný Bohu. Přijď, Duchu Stvořiteli, a obnov tvář země. (Papež František, před zahájením synodálního procesu, říjen 2021).


Variabilní symboly – připomenutí

V sedmém čísle farního týdeníku ze 13. srpna jsem představil zavedení variabilních symbolů pro možnost určení účelu vašeho daru. Vysvětlil jsem tam i další výhody takové platby – odkazuji tedy na zmíněné číslo farního týdeníku.
Nyní bych rád tuto možnost jen připomněl a připomněl také možnost podpořit částečnou úpravu fary, zvláště prostor v suterénu, kde vznikne jednak farní kaple, tak také ve dvou dalších místnostech klubovna a prostor pro mládež (kam budou moci děti chodit také třeba v době nedělního kafé, v době čekání na výuku náboženství, kde se budou moci scházet a trávit společně čas. Pokud chcete podpořit vybavení těchto místností – herní prvky, koupě nových skládacích stolů (aby se daly dávat bokem a v místnostech bylo možné vytvořit větší prostory), můžete přispět přímo mně, nebo je možné poslat peníze na účet farnosti – s poznámkou, že je to na budování kaple, nebo vybavení fary. Pamatujme, že toto je přímá investice do prostor, které nám slouží a do dětí, kterým chceme vytvářet prostor, kde se budou moci setkávat s dalšími věřícími a s naším Pánem. Všem dárcům mockrát děkuji.


Žádost o spolupráci v jednotlivých obcích

Drazí farníci, minulý týden bylo v obci Veltrusy veřejné zasedání k projednávání nového územního plánu. Jen díky velmi pozoruhodným okolnostem jsme se o tomto zasedání v den jeho konání dozvěděli, a tak jsme se ho mohli účastnit a vznést dvě námitky, které se značným způsobem dotýkají naší farnosti a ocenění jejích pozemků. Uvidíme ale, zda naše námitky ještě bude možné zpracovat.
Naše farnost se rozkládá na území devatenácti obcí. Není v silách ani mých, ani zaměstnanců arcibiskupství věnovat pozornost tomu, co se aktuálně v jednotlivých obcích děje. Proto potřebujeme vaši spolupráci, potřebujeme, abyste nás informovali, co se v obcích, kde žijete, děje. Prosím, pokud zaregistrujete, že se v některé obci farnosti dějí věci, které by nás mohli a měli zajímat, kontaktujte a informujte buďto mě, nebo paní Schneidrovou. Děkuji.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.