25. týden v mezidobí


Pondělí 25. září

Úterý 26. září

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 27. září / Památka sv. Vincence z Paula, kněze

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 28. září / Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

 • 17.30 hodin – Poutní mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Pátek 29. září / Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 30. září / Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Neděle 1. října/ 26. neděle v mezidobí / Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 13

25. neděle v mezidobí, 24. září 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Při dnešních bohoslužbách se koná účelová sbírka na církevní školství.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý od 16.30 ministrantská schůzka. Sraz v kostele.
 • V úterý po mši svaté pravidelná výuka náboženství pro dospělé – probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • V úterý od 20 h ve Velvarech první letošní biblická hodina. Koná se v centru Kostka.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu večer vyrážíme na pěší pouť do Staré Boleslavi. Odchod od fary bude v 19 h. Půjdeme kolem Vltavy, pak přes Vodochody, Bašť, Líbeznice a Sluhy. Celková délka je kolem 36 km. Jsem v kontaktu s místní charitou, která by nás pustila po příchodu do prostor, kde bychom si mohli na chvíli lehnout a odpočinout, případně mít teplou snídani (čaj). Spacáky si tam necháme dovézt autem (to zařídím). Zájemci se mohou hlásit u otce Martina – dodám i bližší informace.
 • Do Staré Boleslavi je možné vyrazit také na kolech. Pan Dave Cmel připravil trasu pro kolo (cca 46 km). Pojede se převážně po rovině, podél Vltavy do Klecan, dále na Líbeznice, přes Měšice do Kostelce nad Labem a odtud přes Záryby do Staré Boleslavi. Čas odjezdu a případné další informace můžete zjistit u otce Martina – zprostředkuje kontakt na pana Cmela.
 • Ve čtvrtek se ve Staré Boleslavi koná národní pouť. Hlavní mše svatá je v 10 h na náměstí. Pokud někdo pojede autem, prosím, dejte mi vědět, možná bychom pak někteří pěší poutníci rádi využili odvoz zpět. Děkuji!
 • Ve čtvrtek večer bude mše svatá v Kralupech nad Vltavou. Oslavíme poutní slavnost sv. Václava. Tato slavnost patří mezi doporučené svátky. Každý, kdo tento den může slavit mši svatou, by tak měl učinit.
 • Ve čtvrtek je možné se připojit k vandru v Lužických horách, který bude až do neděle 1. října. Více informací u Jana Nováka.
 • V pátek se z důvodu prodlouženého víkendu nekoná pravidelné PDO (páteční dětské odpoledne).
 • Z důvodu státního svátku se setkání seniorů tentokrát koná na faře výjimečně v pátek od 14.30. Více u pana Tobiáše.
 • V sobotu pravidelné setkání mládeže. Začínáme společnou modlitbou prvních nešpor z neděle v 18.30.
 • Příští neděle je první nedělí v měsíci. Proto není mše svatá ve Veltrusech, ale po mši v Kralupech je farní kafé. Zvu zájemce, aby přišli na faru – můžeme se na místě pobavit o plánovaných úpravách – viz druhá strana týdeníku.

DALŠÍ INFORMACE


Budování farní kaple

Na posledním zasedání pastorační rady byl odsouhlasen záměr, aby byla na faře v suterénu vybudována farní kaple. Zatím tam probíhají „bourací“ práce, kdy jsou osekávány části omítek, aby se zabránilo usazování plísně.
V brzké době bychom chtěli začít s budováním kaple. Pro to je ale třeba nejprve vytvořit nějaký návrh. Nechci budovat nic náročného, ale když budeme určité věci zadávat, ušetříme, když přijdeme s konkrétní představou, konkrétním požadavkem. Proto se obracím na vás s dotazem a prosbou, zda by se našel někdo, kdo by chtěl jednoduchý návrh kaple vytvořit. Jde o to vymyslet jednoduchou výzdobu, a zamyslet se nad tím, jak by mohl vypadat jednoduchý oltář, případně některé další vybavení kaple.
Zatím ještě nejsem rozhodnutý, komu bude kaple zasvěcena, ale uvažuji o sv. Ritě z Cascie. Jedná se o patronku rodin a přímluvkyni ve složitých a bezvýchodných situacích. Rád bych, aby v kapli byl také nějaký prvek (obraz, výzdoba), na jehož vytvoření se budou rodiny a farníci podílet, aby tak, až se budu do kaple chodit modlit, jsem měl své farníky stále „na očích“.
Kaple nebude sloužit běžně ke společnému slavení mše svaté, ale její hlavní význam bude vytvoření prostoru k osobní a společné modlitbě. Bude sloužit pochopitelně v první řadě mně. Ale rád bych ji zpřístupnil také co největšímu počtu farníků – aby se zde mohli během dne sami, nebo společně (rodina) zastavit a setrvat chvíli u Pána.
Pokud by chtěl někdo finančně přispět konkrétně na budování farní kaple, je možné přispět na účet farnosti a zadat do textu zprávu – na farní kapli (nebo podobnou).


Další úpravy v prostorách fary – možnost pomoci a finančně podpořit

Rád bych postupně začal s úpravami i dalších prostor fary. Vedle budoucí kaple je v suterénu další místnost, která je již opravená a která sloužila příležitostně jako učebna. Rád bych z této místnosti udělal primárně klubovnu dětí
a mládeže. Problémem je přítomná vlhkost (budeme ji řešit, ale vyřešit úplně nepůjde), proto není možné v místnosti třeba položit koberec, nebo ji vybavit dřevěným nábytkem. Rád bych ale přesto hledal způsob, jak ji co nejvíce zútulnit. Tedy i zde se obracím na farníky, kteří k tomuto mají třeba dary, aby se mi přihlásili a představili nějaký návrh pro tuto místnost.
Rád bych také tuto místnost vybavil herními prvky – X-box, stolní fotbálek, šipky… Aby tak děti a mládež měli důvod přicházet na faru, případně měli jak trávit čas společně, když třeba čekají na hodinu náboženství.
Tyto věci (herní prvky) nebudu pořizovat z farních peněz. Budou darem, proto je budu platit ze svého, nebo případně z konkrétně poskytnutých darů od lidí. Pokud se chcete připojit, je možné dát peníze přímo mně osobně (menší obnos), nebo přímo s někým (dalšími rodinami) danou věc pořídit. V takovém případě ale prosím, aby věc byla se mnou dopředu konzultována, aby nedošlo ke zbytečnému omylu a něco se nekoupilo třeba dvakrát. Je také možné případně donést něco ze své rodiny. Např. na X-box se hodí velká televize. Pokud si třeba pořizujete novou, tak tu starou je možné darovat pro tento účel. Ale i zde platí, že je vhodné to dopředu se mnou zkonzultovat.


PDO – vytváření týmu pomocníků

V září se rozběhla také páteční dětská odpoledne (PDO). Děkuji všem rodičům a dětem, kteří dokázali tak rychle zareagovat a posílají své děti. Chápu, že je to překotné, nové… Proto opakuji, snažme se, ale zároveň to prožívejme v klidu, pokoji, radosti… Děkuji také všem, kteří se hlásí, že by rádi pomohli. Obracím se tedy i prostřednictvím farního týdeníku. Kdo by se chtěl zapojit do organizace PDO, prosím, co nejdříve se mi přihlaste. Se zájemci se pak sejdeme a vytvoříme tým lidí, který si rozdělí jednotlivé pátky (na každého tak vyjde organizace třeba jednou za měsíc), při větším počtu bude třeba i více dospělých spolu. Domluvíme si také způsob komunikace, abychom byli spolu v kontaktu, vzájemně se inspirovali a pomáhali si. Ještě jednou všem mockrát děkuji.


Příprava na život z eucharistie – setkání s rodiči

Obracím se na rodiče, jejichž děti se začaly připravovat na svátost smíření, a především na přijetí další z iniciačních svátostí, svátost eucharistie. Vnímám jako vhodné, potřebné, až nutné se s jednotlivými rodiči osobně setkat a o přípravě si popovídat. Proto prosím, aby se mi přihlásili a domluvili jsme si termín, kdy k nim mohu přijít na návštěvu, nebo kdy mohou oni přijít na faru. Samozřejmě záleží i na rodičích, ale já budu potřebovat alespoň tak 15-20 minut. Děkuji a těším se na spolupráci a i na společnou cestu s vámi a vašimi dětmi.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 17. září: 6396 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.