26. týden v mezidobí


Pondělí 26. září

Úterý 27. září / Památka sv. Vincence z Paula, kněze

 • 16.30 hodin – Setkání ministrantů ve farním kostele v Kralupech
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.15 hodin – Společenství mládeže ve Veltrusech
 • Zrušené akce: Biblická hodina ve Velvarech

Středa 28. září / Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa

 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 29. září / Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 30. září / Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 1. října / Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Minicích. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 2. října / 27. neděle v mezidobí / Památka svatých andělů strážných

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.