Tradičně v tomto čase probíhá modlitba za město U Štatue v Mikovicích. Jedná se o morový sloup Panny Marie Bolestné, u kterého probíhá společná modlitba pod vedením P. Františka Masaříka. Někteří vycházejí společně od fary s knězem a procházkou po městě dojdou až do Mikovic.

foto: Anička Guthrie