22. týden v mezidobí

Pondělí 30. srpna

Úterý 31. srpna

Středa 1. září

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 2. září

 • Mše svatá v Chržíně od 18.00 hodin. Pravidelná bohoslužba,
  která se koná každý 1. čtvrtek v měsíci (kromě letních školních prázdnin).

Pátek 3. září / Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 4. září

 • Mše svatá v Minicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 5. září / 23. neděle v mezidobí

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Farní káva na faře od 10.30 hodin.
 • Mše svatá v Nelahozevsi od 16.00 hodin při příležitosti výročí narození A. Dvořáka.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby je doporučeno mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.