17. týden v mezidobí

Pondělí 26. července / Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Úterý 27. července / Památka sv. Gorazda a druhů

Středa 28. července

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Čtvrtek 29. července / Památka sv. Marty

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.

Pátek 30. července

 • Mše svatá se svátostí manželství v kostele v Holubicích od 15.00 hodin.
 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 31. července / Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

Neděle 1. srpna / 18. neděle v mezidobí
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Prázdninová farní káva na faře od 10.30 hodin.

Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby je doporučeno mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.