Nedělní sbírka z 18. července 2021 byla věnována na pomoc Stebnu.
Obcí Stebno na Podbořansku se 24. června prohnala bouře, která napáchala značné škody. V obci došlo ke škodám na domech, automobilech, zeleni a byla poškozena i střecha kostela sv. Jana Křtitele.
Děkujeme všem za jejich štědré dary, které pomohou potřebným prostřednictvím Diecézní charity Plzeň.
Sbírka probíhala při nedělní mši ve Velvarech, Kralupech i Veltrusech.

A kolik bylo kde vybráno?

  • Velvary … 7.174 Kč
  • Kralupy … 18.716 Kč
  • Veltrusy … 9.935 Kč (včetně obálky obsahující 4.000 Kč od anonymního dárce)
    Celkem 35.825 Kč

K nedělní sbírce bude dále přidán finanční obnos kasičky z Kralupy ve výši 5.280 Kč, který byl vybrán v průběhu července a farnost doplatí částku 8.895 Kč, aby byla celková částka zarovnána na celých 50.000 Kč.

Celková částka ve výši 50.000 Kč za naši farnost se odesílá na účet Diecézní charity Plzeň.

Zdroj fota: Římskokatolická farnost Lubenec / P. Richard Polák

Pokud byste chtěli Vy sami za sebe poslat nějaký příspěvek na pomoc lidem postiženým v obci Stebno, níže najdete čísla účtů, kam můžete posílat svoji pomoc:

Město Kryry – příspěvky na obec Stebno na účet č. 1927481/0100 do textové poznámky uveďte STEBNO.
Diecézní charita Plzeň – veřejná sbírka, do které je možné přispívat libovolnou částkou na účet č. 277850809/0300, variabilní symbol 246.
Nadační fond Dominanty – příspěvek na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Stebně na účet č. 212356826/0300, variabilní symbol 070677.

Další informace najdete také na stránkách Diecéze plzeňské.

Více o možnostech pomoci potřebným najdete na našem webu zde: www.farnostkralupy.cz/pomoc-potrebnym

Děkujeme, že pomáháte potřebným.