2. týden v mezidobí

Pondělí 17. ledna / Památka sv. Antonína, opata

Úterý 18. ledna / Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Pastorační a ekonomická rada na faře od 19.00 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 19. ledna

 • Ranní chvály ve farním kostele v Kralupech od 6.45 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 7.00 hodin.

Čtvrtek 20. ledna

 • Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici od 9.00 hodin.
 • Seminář života v Duchu – společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 h.

Pátek 21. ledna / Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 22. ledna

 • Mše svatá v Nelahozevsi od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 23. ledna / 3. neděle v mezidobí

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Sobota 29. ledna

 • Úklid betléma a kostela ve farním kostele v Kralupech od 10.00 hodin.
  (Dobrovolníci, kteří chtějí pomoci, mohou dorazit přímo do kostela. Děkujeme.)

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 1,5 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Uvnitř kostela mějte, prosíme, nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.
Více o aktuálních opatřeních najdete ZDE.