6. týden velikonoční

Úterý 11. května

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 12. května

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Zrušené akce: Setkání ministrantů

Čtvrtek 13. května / Nanebevstoupení Páně

 • Slavnost Nanebevstoupení Páně ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin – manželé Novákovi.
 • Zrušené akce: Adorace Nejsvětější svátosti, Mše svatá ve Velvarech

Pátek 14. května / Svátek sv. Matěje

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 15. května

 • Mše svatá ve Vepřku od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 3. sobotu v měsíci.

Neděle 16. května / 7. neděle velikonoční / Svátek sv. Jana Nepomuckého

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Májová pobožnost s možností přistoupit ke svatému přijímání ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.00 hodin.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou, pokud nemůžete přijít na mši svatou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.