7. týden velikonoční

Úterý 18. května

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže od 19.15 hodin.

Středa 19. května

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Setkání ministrantů od 18.30 hodin.

Čtvrtek 20. května / Památka sv. Klementa Marie Hoffbauera

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 19.30 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 3. čtvrtek v měsíci, kromě doby adventní.

Pátek 21. května

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 22. května

 • Vigilie k Duchu svatému v Nelahozevsi od 16.00 hod. Bohoslužba s nedělní platností.
  Bohoslužba se zde koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 23. května / Slavnost Seslání Ducha Svatého, Boží hod svatodušní

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou nešpor + litanie k Duchu svatému ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.00 hod. Možnost přistoupit ke svatému přijímání.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou, pokud nemůžete přijít na mši svatou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.wz.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.


Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Dodržujte, prosíme, rozestupy alespoň 2 m, s výjimkou členů jedné domácnosti.
Po dobu bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku.