Liturgické texty k nedělní bohoslužbě s komentáři a poznámkami.
Lze použít jako podklad k vlastní bohoslužbě pro Neděli Božího milosrdenství – 2. neděli velikonoční, cyklus B (11. dubna).

Připravil: Václav Šustr, jáhen

On-line listovačka – otevře se v prostředí issue

On-line verze k přečteníPDF verze – otevře se náhled PDF v novém okně

PDF ke stažení nebo otevření