Pozvánka na vernisáž dobročinné akce Hodiny pro minický kostel.
Přijďte 14. až 16. října do sálu hasičárny v Minicích podpořit dobrou věc a vrátit tak hodiny na minický kostel sv. Jakuba Většího.
Výtěžek z prodeje obrazů, grafik, kreseb a fotografií půjde na nákup kostelních hodin.
Svá díla věnovala dvacítka nejen místních umělců a výtvarníků.
Výstavu organizuje Jindřich Bartovanec Havlík ve spolupráci s DDM Kralupy a sborem dobrovolných hasičů Minice.