Arcibiskupství pražské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky církevní právnické osoby
Charita Neratovice – církevní právnická osoba se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice,
IČ: 47009730, evidence MK číslo 8/1-01-715/1996

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na 1,0 úvazku,
 • zajímavou a smysluplnou práci,
 • práci v dynamickém kolektivu,
 • zázemí stabilní organizace,
 • možnost celoživotního vzdělávání,
 • odpovídací platové ohodnocení.

Požadavky:

 • alespoň středoškolské vzdělání se zaměřením ekonomickým nebo humanitním, př. sociální, teologické nebo zdravotnické,
 • praxe min. 5 let,
 • znalost problematiky řízení organizace, řízení církevní nebo neziskové organizace,
 • znalost pracovněprávních předpisů,
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti,
 • znalost práce s MS Office,
 • řidičské oprávnění skupiny B,
 • praxe s vedením týmu alespoň o 5 členech, v souvislé délce minimálně 5 let,
 • osobní či profesní zkušenosti v církevní nebo neziskové organizaci nebo v organizaci poskytující profesionální sociální nebo zdravotní služby min. 4 roky, výhodou zkušenost v církevním prostředí,
 • orientace v prostředí katolické církve a eventuálně dalších křesťanských církví,
 • občanská a morální bezúhonnost.

K přihlášce přiložte:

 • motivační dopis max. na 2 normostrany A4,
 • podrobný strukturovaný profesní životopis (datovaný, podepsaný), včetně uvedení praxe s vedením týmu alespoň o 5 členech, v souvislé délce minimálně 5 let,
 • písemný návrh koncepce Charity Neratovice s vizí posílení kvality a rozvoje této organizace, včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce (datovaná, podepsaná),
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o závěrečné zkoušce), případně kopie dokladů o dalším vzdělání, včetně vzdělávání v oblasti managementu, sociálních služeb či zdravotnických služeb – může být probíhající,
 • přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením (včetně zařazení organizace podle jejího hlavního zaměření, př. nezisková organizace, církevní organizace), o výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele Charity Neratovice (ne starší 2 měsíců),
 • dvě písemné reference o své osobě, jedna musí být od katolického kněze.

Předpokládaný nástup do funkce: nejpozději 1. září 2022

Přihlášky posílejte do: 15. července 2022 do 12:00 hod.

Na adresu:
Arcibiskupství pražské
sekretariát generálního vikáře Mons. Jana Balíka (Mgr. Anna Brabcová)
Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1

Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit, zrušit, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.

Informace o zpracování osobních údajů

Uchazeč bere na vědomí, že vyhlašovatel výběrového řízení bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely provedení výběrového řízení a posouzení vhodnosti uchazečů. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).