Vážení a milí rodičové,
pro ty z vás, kteří máte malé děti a nemáte možnost se dostat na mši svatou, je tu iniciativa jedné maminky z naší farnosti, která se na stránkách viravrodine.webnode.cz snaží shromažďovat materiály pro děti (nejen) na každou neděli. Tímto bych jí za tento počin chtěl moc poděkovat a povzbudit k dalšímu pokračování na cestě předávání víry dětem. Materiály mohou dětem pomoci k lepší soustředěnosti a hlubšímu pochopení biblických textů nebo liturgické doby.

Je to už rok, co účast na nedělní mši svaté není (ne naší vinou) úplnou samozřejmostí. Každý se s touto situací musel popasovat jiným způsobem. Chápu, že zvláště pro rodiny s dětmi je absence nedělní mše svaté zásadně citelná v procesu předávání víry, proto já i otec František vítáme, že nejste lhostejní k výchově vašich dětí ve víře a snažíte se dětem důležitost nedělního dne, který patří Pánu, vysvětlovat a zprostředkovávat všemi různými způsoby. Rád slyším, že se s dětmi mši svatou i u obrazovky snažíte prožívat podobně jako v kostele, ať už se jedná o sváteční oblečení, klekání či vstávání, odpovídání a zpěv nebo i úklid pokoje, přípravu kříže či zapálení svíce. Zároveň bych chtěl připomenout a tím i povzbudit, že vztah dětí k Bohu se vytváří v první řadě společnou každodenní modlitbou v rodině a tato společná činnost má své vyvrcholení při společné účasti na nedělní bohoslužbě (třebaže v tomto čase v dosti omezené míře). Všem vám za tuto snahu patří velké Pán Bůh zaplať!

Václav Šustr, jáhen

viravrodine.webnode.cz