Tříkrálový koncert z kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou natáčený v sobotu 9. ledna 2021.

Program:

 • Koleda v podání tří králů
 • latinský středověký anonym: Adeste fideles
 • požehnání od kněze Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou
 • Karel Václav Holan Rovenský: Pastorela „Spanilá z archy holubičko“
 • Jakub Jan Ryba: Pastorela „Rozmilý slavíčku“
 • Adam Václav Michna z Otradovic: Andělské přátelství
 • Informace o projektu, který bude z výtěžku podpořen
 • Johann Sebastian Bach: Air (ze Suity D dur)
 • Franz Schubert: Ave Maria
 • Antonio Vivaldi: Largo (z cyklu „Čtvero ročních období“, část „Zima“)
 • César Franck: Panis angelicus
 • rekapitulace možností, jak přispět
 • Ronald Binge: Alžbětínská serenáda
 • irský tradicionál: Amazing grace
 • vánoční písně a koledy (Andělé v té noční kráse – Chtíc, aby spal – Tichá noc – Holly Night)

Účinkující:
Eva Bendová Charvátová – zpěv
Kristina Brachtlová – el. klávesy
Petr Benda – housle
Václav Čepelák – viola
Petr Belica – moderátor
Barbora Kovářová – ředitelka Charity v Kralupech
P. Mgr. František Masařík – kněz

Přejeme Vám příjemný zážitek a děkujeme za podporu, třeba jen pomocí sdílení videa.

Příspěvky pro Charitu Kralupy nad Vltavou:
tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, variabilní symbol 77701917
www.trikralovasbirka.czFotodokumentace z natáčení (sobota 9. ledna 2021)

« z 2 »

foto: Anička Guthrie