PRAHA – 27. 9. 2021 – 12.00 až 17.00 hodin

Při příležitosti svátku sv. Václava, hlavního patrona České země, Dne české státnosti a k uctění 1100. výročí mučednické smrti české kněžny sv. Ludmily pořádá Hnutí duchovních obnovy národa s Kolegiátní kapitulou sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským Svatováclavské putování Prahou s Palladiem Země české, které se uskuteční dne 27. 9. 2021 v Praze.

Svatováclavským putováním s Palladiem země České si připomínáme, že Palladium -kovový reliéf Panny Marie obdržela sváta Ludmily při přijetí svátosti křtu, který jí a knížeti Břetislavovi udělil velkomoravský metropolita sv. Metoděj a tím bylo přeneseno křesťanství do Prahy a Čech. Sv. Ludmila reliéf uchovávala na svém hradu Tetín, kde jej vroucně uctívala. Po její mučednické smrti (15. 9. 921) Palladium převzal její vnuk sv. Václav, kterého vychovala v křesťanské víře a mariánské úctě, aby moudře vládl a rozhojňoval víru svatou. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje v České zemi.
Procesí k uctění příkladu sv. Václava a rozvíjení tohoto odkazu se vydává z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava s Palladiem země České posvátnými místy Prahy k uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před epidemií a vším zlem a místy historického a společenského významu k požehnání k dobrému konání a pokojného soužití občanů v Praze a zemi České.
Svatováclavské putování je zahájeno mší svatou ve svatojiřské bazilice na Pražském hradě a převzetím Palladia země české u hrobu sv. Ludmily. Procesí vyjde ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračuje do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s Palladiem vychází z Pražského hradu do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostu a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České. Procesí pokračuje na Staroměstské nám. k obnovenému mariánskému sloupu a do kostela Matky Boží před Týnem k uctění Palladia města Prahy – Panny Marie Rynecké. Putování je zakončeno u sousoší sv. Václava na Václavském nám. požehnáním Palladiem Praze a zemi České.
Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na kterých byla budována česká státnost a které jsou předpokladem k pokojnému soužití a spolupráci všech občanů bez rozdílu vyznání a přesvědčení k vytváření společného dobra, k rozvoji vlasti a národa.

P.ThDr. Jiří Koníček, předseda Hnutí duchovní obnovy národa,
iniciátor a organizátor Svatováclavského putování Prahou s Palladiem země České.


PROGRAM SVATOVÁCLAVSKÉHO PUTOVÁNÍ PRAHOU – DNE 27. 9. 2021

12.00 – 12.45 – ZAHÁJENÍ: PRAŽSKÝ HRAD – SVATOJIŘSKÁ BAZILIKA – MŠE SVATÁ KE CTI SV. LUDMILY A SV. VÁCLAVA ZA POKOJ A POŽEHNÁNÍ ZEMI ČESKÉ – MODLITBA U HROBU SV. LUDMILY – PŘEVZETÍ PALLADIA ZEMĚ ČESKÉ A POŽEHNÁNÍ
12.45 – 12.50 – PRŮVOD: SVATOJIŘSKÝ KLÁŠTER – KOSTEL VŠECH SVATÝCH

12.50 – 13.00 – ZASTAVENÍ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH – MODLITBA U HROBU SV. PROKOPA
13.00 – 13.15 – PRŮVOD: Z KOSTELA VŠECH SVATÝCH – KATEDRÁLA SV. VÍTA -SVATOVÁCLAVSKÁ KAPLE – ZASTAVENÍ NA NÁDVOŘÍ A MODLITBA ZA PREZIDENTA A ÚSTAVNÍ ČINITELE ČESKÉ REPUBLIKY

13.15 – 13.45 – ZASTAVENÍ: KATEDRÁLA SV. VÍTA – SVATOVÁCLAVSKÁ KAPLE – MODLITBA U HROBU SV. VÁCLAVA
13.45 – 14.15 HOD – PRŮVOD: PRAŽSKÝ HRAD – HRADČANSKÉ NÁM. – POŽEHNÁNÍ POUTNÍKŮM A MĚSTU PRAZE PALLADIEM ČESKÉ ZEMĚ – Z HRADČAN – PRŮVOD: NERUDOVA – MALOSTRANSKÉ NÁM. – POŽEHNÁNÍ ZASTUPITELŮM PARLAMENTU – CHRÁM PANNY MARIE VÍTĚZNÉ- PRAŽSKÉ JEZULÁTKO

14.15 – 14.30 – CHRÁM PANNY MARIE VÍTĚZNÉ– POBOŽNOST A UCTĚNÍ PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA
14.30 – 14:45 – PRŮVOD: KARLŮV MOST – ZASTAVENÍ A MODLITBA U SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO KŘÍŽOVNICKÉ NÁM.
14.45 – 15.15 – ZASTAVENÍ – KŘÍŽOVNICKÝ KOSTEL – MODLITBA K SV. ANEŽCE – ZASTAVENÍ U VINIČNÍHO SLOUPU SV. VÁCLAVA
15.15 – 15.30 KŘÍŽOVNICKÉ NÁM. – PLATNÉŘSKÁ UL. – MARIÁNSKÉ NÁM. POŽEHNÁNÍ ZASTUPITELŮM PRAHY – STAROMĚSTSKÉ NÁM.

15.30 – 15.45 – ZASTAVENÍ U OBNOVENÉHO MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ -MODLITBA ZA SMÍR A POKOJ V ZEMI A OCHRANU PŘED EPIDEMIÍ A VŠÍM ZLEM
15.45 – 16.00 – PRŮVOD: STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ – KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM

16.00 – 16.15 – ZASTAVENÍ: KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM – UCTĚNÍ MILOSTNÉHO OBRAZU PANNY MARIE RYNECKÉ – PALLADIA MĚSTA PRAHY
16.15 – 16.45 – PRŮVOD: STAROMĚSTSKÉ NÁM – UL. ŽELEZNÁ, – UL. RYTÍŘSKÁ, UL. MŮSTEK – VÁCLAVSKÉ NÁM – SOCHA SV. VÁCLAVA
16.45 – 17:00 – ZASTAVENÍ U SOUSOŠÍ SV. VÁCLAVA – ZAKONČENÍ PROCESÍ – PŘEDÁNÍ PALLADIA, ZAKONČENÍ PUTOVÁNÍ A ÚČAST NA SVATOVÁCLAVSKÉM DUCHOVNÍM ZASTAVENÍ NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

ZÁŠTITU PŘEVZALI:
MILOŠ ZEMAN – PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY
DOMINIK KARDINÁL DUKA OP – ARCIBISKUP PRAŽSKÝ A PRIMAS ČESKÝ,
MILUŠE HORSKÁ – SENÁTORKA SENÁTU PARLAMENTU ČR
JAN BARTOŠKA – POSLANEC POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
PETR HEJMA – STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
JAN WOLF – ZASTUPITEL HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Bližší informace: www.hnutiduchovnitradice.cz