Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům,
která bude zasílána na účet: 45301130/2700 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Variabilní symbol: 910710.

6. neděle velikonoční je Dnem modliteb za pronásledované křesťany

Papež a naši biskupové vyzývají ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.
Řada Iráčanů se stále potýká s následky dlouholetého ozbrojeného konfliktu. Kvůli invazi samozvaného Islámského státu muselo své domovy opustit na 6 milionů obyvatel. Zůstala poničená obydlí a mnozí dodnes nemají adekvátní přístřeší ani dostatečný zdroj obživy. Finance ze sbírky v předchozích letech pomohly k obnově křesťanského města Karakoš, kam se mohla vrátit téměř polovina z původních padesáti tisíc obyvatel.

Modleme se společně za pronásledované křesťany a za nepřátele evangelia.
Bože, dobrý Otče, prosíme za ty, kdo trpí a jsou pronásledováni pro tvé jméno. Stůj při nich, posiluj je a dej jim vědomí, že se podílejí na oběti tvého Syna, která přináší spásu. Prosíme tě i za ty, kdo je pronásledují, abys je zbavil slepoty, nelásky a nevěry a dal jim poznat sám sebe.

„Láska k našim bratřím a sestrám nás nemůže nechat klidnými, když myslíme na ty, kteří pro Krista trpí. Tak to dělali už první křesťané, když se za trpící a vězněné modlili a když mezi sebou dělali sbírky pro potřebné křesťany i v jiných zemích.“

Za váš dar děkuje kardinál Dominik Duka,
arcibiskup pražský

Číslo účtu: 45301130/2700
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
Variabilní symbol: 910710