II. etapa restaurování vitráží v oknech lodě kostela sv. Kateřiny ve Velvarech.

Stručný popis projektu:
Jedná se o II. závěrečnou etapu restaurování barevných vitrážových výplní celkem pěti oken v lodi kostela sv. Kateřiny. V této druhé etapě se jedná o restaurování vitrážových výplní okna nad kamenným portálem hlavního vchodu v průčelí kostela a dlouhého obdélníkového okna zakončeného jeptiškou na jižní stěně kostelní lodi.
Restaurátorské práce na vitrážových výplních oken lodi kostela sv. Kateřiny spočívaly ve zhotovení pracovního výkresu včetně očíslování výplní, sejmutí kovové výztuhy, fixaci páskou, očištění skel, dořezání skel vhodné barevnosti a struktury, domalování skel s poškozenou sklomalbou vypalovacími nebo reversibilními barvami, vytvoření nové olověné sítě zaletované cínovou pájkou, užití ředěného sklářského tmelu, vyčištění smrkovými pilinami, přiletování úchytů pro kovové výztuhy, čištění kovů od rzi a nátěru kovových prvků kovářskou grafitovou černou barvou. V čase demontáže výplní byly okenní otvory zabezpečeny dočasnou výplní.

Informace o financování:
Celkové výdaje: 186 190,75 Kč
Dotace Středočeského kraje: 89 000,00 Kč
Dotace města Velvary: 15 000,00 Kč
Podíl vlastníka: 82 190,75 Kč

Dotační program:
Program pro poskytování dotací na obnovu památek z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – 2021
Tematické zadání: Obnova kulturních památek
Registrační číslo žádosti: KUL/OKP/044917/2021
Evidenční číslo smlouvy poskytovatele: S-6281/KUL/2021

Projekt je spolufinancován:

                     

Fotodokumentace: