Milí farníci,
jak jste si jistě mnozí všimli, papež František vyhlásil rok svatého Josefa. O tomto velkém světci byla napsána řada textů, proto bychom vám s otcem Františkem chtěli alespoň malý vzorek nabídnout.
Jedná se o list Patris corde, ve kterém se papež František mimo jiné snaží nastínit druhy otcovství svatého Josefa. Dále exhortace svatého Jana Pavla II. Redemptoris custos, která je věnovaná právě svatému Josefovi. No a nakonec kázání svatého Josemaríi Escrivá ze slavnosti svatého Josefa pronesené v roce 1963, které můžeme najít pod názvem V Josefově dílně ve sbírce kázání Jít s Kristem. Téma svatého Josefa by nás mělo provázet celý letošní rok, proto se mu také bude věnovat chystaná duchovní obnova, která se, dá-li Pán, uskuteční na květnou neděli od 16:00 hodin v kralupském farním kostele.

Vybrané texty: