I když nikdo nevíme, jak bude vypadat situace ohledně Covid-19 na konci května a jaké budou platit v tu dobu omezení a nařízení vlády ČR, tak to nevzdáváme a začínáme s přípravami letošní Noci kostelů. Věříme, že se situace zlepší a povede se otevřít některé kostely Římskokatolické farnosti Kralupy nad Vltavou, včetně doprovodného programu. A to minimálně ve stejném rozsahu, jak tomu bylo loni (maximálně roušky nebo respirátory, dezinfekce a omezený počet účastníků).

Začali jsme tím, že jsme pro letošní rok připravili nový web na adrese www.farnostkralupy.cz/nockostelu, kde najdete všechny potřebné informace včetně aktualit o vývoji příprav a tvorbě programu. Nyní probíhá výběr kostelů, které bude možné letos do Noci kostelů zapojit. Tento výběr je nejvíce ovlivněn personálním zajištěním pro organizaci otevření a programu kostela, neboť bez obětavých farníků a dobrovolníků nelze takovou akci zrealizovat a Pán Bůh jim za to zaplať.

V tuto chvíli, kdy se vše teprve připravuje, budeme rádi za jakékoliv vaše podněty a návrhy jak udělat pro vás letošní Noc kostelů zajímavou i přínosnou. Každý podnět i nabídku spolupráce na dobrovolnické úrovni uvítáme. Jsme moc vděční i za každou podporu, partnerství a sponzorství této akce, neboť díky tomu máme možnost akci zlepšovat a více rozšiřovat v rámci našeho regionu. Jíž nyní bychom chtěli poděkovat za partnerství a podporu obcím Nelahozeves a Nová Ves i fotografickému spolku Člověk a Víra za fotodokumentaci, kterou u nás v Kralupech a okolí perfektně zajišťuje fotografka Anička Guthrie.

Pokud nás budete chtít jakýmkoliv způsobem podpořit, pak je mnoho možností. Kromě partnerství, sponzorského daru nebo dobrovolnické spolupráce je velmi potřebná i každá podpora pomocí šíření informací o Nocí kostelů sdílením příspěvků a zpráv. Minimálně nás můžete podpořit potvrzením své účasti nebo zájmu u naší události na Facebooku – www.facebook.com/events/471627694227419.

Koordinátorem a kontaktní osobou pro Noc kostelů za Římskokatolickou farnost Kralupy nad Vltavou je Petr Belica, na kterého se můžete ohledně dotazů, podnětů i návrhů spolupráce obracet.

Těšíme se v ideálním případě na viděnou s vámi v některém z našich kostelů.


Petr Belica, koordinátor pro kralupskou farnost
📞 311 230 739, 608 381 378
 editor@farnostkralupy.cz

Sledujte také profily farnosti na Facebooku a YouTube: