Drazí přátelé, v neděli 7.6.2020 budeme slavit Nejsvětější Trojici. Je to velký a tajemný svátek. Kdybyste měli čas a chtěli se dovědět něco (co můžeme pochopit), o této Velké skutečnosti, dovolil bych si Vás pozvat v tento den na faru. V 18:00 slíbil pan Imanuel Mariae, že by měl pro zájemce přednášku. Tak to zvažte. Budu se na Vás těšit. Ještě pár změn…

Protože 20.6. 2020 bude mít pan jáhen kněžské svěcení v katedrále, v tento den nebude pravidelní mše svatá v 16:00 na Vepřku.

Dne 21.6.2020 v neděli nebude ve Veltrusech pravidelní mešní oběť. V tento den by byla mše svatá v 8:00 ve Velvarech, v 9:30 v Kralupech a odpoledne v 16:00 v Zeměchách, při příležitosti blížící se slavnosti Narození sv. Jana Křtitele. Bude to poutní slavnost.

Novokněžské požehnání.

Dne 28.6. 2020 bude poslední neděle, ve které bude novokněz Beno Štěpánek sloužit v naší farnosti. Při té příležitosti by udílel novokněžské požehnání. V 8:00 ve Velvarech, pak v 9:30 v Kralupech. Po mši sv. v Kralupech Vás zveme na rozloučení se s Benem na faru. Bude připraveno i pohoštění. V 11:00 budu sloužit mešní oběť ve Veltrusech. Kdo by měl zájem z Veltrus nechat si požehnat, ať využije možnosti ve Velvarech, nebo Kralupech. Další možností je využit Benovu přítomnost na poutní mši svaté v Chvatěrubech, která bude sloužena v pondělí 29.6. v 17:30.

Bratři a sestry, děkuji Vám za všechny modlitby a pomoc.

P. František Masařík, administrátor farnosti