Václav Šustr bude vysvěcen na jáhna v sobotu 5. září 2020 při mši svaté od 10.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze – Hradčanech.

Všichni jste srdečně zváni