Děkujeme všem, kteří v sobotu 29. ledna 2022 dorazili dopoledne na brigádu.
V krátkém čase se nám podařilo společně uklidit náš farní kostel v Kralupech.
Pán Bůh zaplať 🙏🏻