7. týden v mezidobí


Pondělí 20. února

Úterý 21. února

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.15 hodin – Společenství mládeže ve Veltrusech

Středa 22. února / Svátek Stolce sv. apoštola Petra / Popeleční středa

 • 16.30 hodin – možnost přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele v Kralupech
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.00 hodin – Biblická hodina ve Velvarech v Kostce (býv. synagoga)

Čtvrtek 23. února / Památka sv. Pokykarpa, biskupa a mučedníka

 • 14.30 hodin – Setkání seniorů na faře v Kralupech
 • 17.30 hodin – Křížová cesta ve Velvarech
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 24. února

 • 16.30 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná křížová cesta.

Sobota 25. února

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Nelahozevsi. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 4. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 26. února / 1. neděle postní

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Rytmická mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech
 • 19.00 hodin – Společenství mladší mládeže na faře v Kralupech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.