6. týden v mezidobí

Úterý 16. února

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 17. února / Popeleční středa – den přísného postu

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin s udílením popelce.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 hodin.

Čtvrtek 18. února

 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 19.30 hodin. Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 3. čtvrtek v měsíci, kromě doby adventní.

Pátek 19. února

 • Křížová cesta – farní kostel v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná adorace.

Sobota 20. února

 • Mše svatá ve Vepřku od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 3. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 21. února / 1. neděle postní

Při nedělní mši bude udělován popelec pro ty, co nemohli dorazit na mši ve středu.

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele v Kralupech od 17.00 do 18.00 hodin.
 • Cyklus přednášek o svátosti smíření od 18.30 hodin on-line, 4. přednáška,
  adresa: https://meet.google.com/czc-wahg-fui
  Jedná se o přednášky k prohloubení znalostí o svátosti smíření.
  Pro další informace kontaktujte pana jáhna nebo navštivte náš web, kde je stránka věnovaná cyklu přednášek.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Aktuálně je limit 10 % kapacity míst k sezení, min. odstup 2 m mezi sedícími v jedné řadě.