6. týden v mezidobí

>>> ON-LINE REZERVACE TERMÍNU PRO SVÁTOST SMÍŘENÍ NA 13.2. ZDE. <<<


Pondělí 12. února

Úterý 13. února

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Středa 14. února / Popeleční středa

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Čtvrtek 15. února

 • 9.00 hodin – Mše svatá v kralupské Charitě v Sokolské ulici

Pátek 16. února

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 17. února

 • 16.00 hodin – Mše svatá na Vepřku

Neděle 18. února / 1. neděle v postní době

 • 8.00 hodin – Mše ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 7

6. neděle v mezidobí, 11. února 2024


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes od 15 h je možné si přijít zahrát fotbal/florbal na hřiště před bazénem.
 • Dnes od 18 h bude na faře setkání těch, kteří by chtěli pomáhat s organizací a přípravou PDO. Zváni jsou tedy např. i farníci, kteří by byli ochotni přicházet pomáhat druhým (tedy nemusí nic připravovat…).
 • Dnes od 18.30 na faře setkání mládeže.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý bude ve farnosti zpovědní den. Ke slavení svátosti budu v kostele k dispozici od 7.40 do 12 h a od 13 do 17.25. Po celou dobu bude také otevřený kostel a možnost zastavit se k adoraci. Konkrétní čas ke slavení svátosti smíření je možné si zablokovat na stránkách farnosti (proto, aby nebylo nutné dlouho čekat). Zájemce zvu, aby využili tento den ke slavení svátosti smíření, a tak se připravili na vstoupení do postní doby. Všechny farníky zvu k tomu, aby se k tomuto dni připojili alespoň modlitbou (na stránkách farnosti je modlitba na začátku i na konci dne), nebo se přišli společně pomodlit v 7.30 do kostela, nebo přišli slavit mši svatou na závěr tohoto zpovědního dne.
 • Ve středu je Popeleční středa. Tímto dnem vstupujeme do postní doby. Popeleční středa je dnem přísného postu. Všichni starší 14 let věku jsou vázáni postem zdrženlivosti (půst od masa). Všichni od 18 do 60 let věku jsou vázáni postem újmy (možnost najíst se dosyta jen jednou za den). Zvu ale všechny (i děti, které církevním ustanovením vázáni nejsou), aby prožili tento den v postu a kajícnosti. Zároveň ale také všechny zvu k tomu, aby se postili odpovědně (nepřeháněli to a neriskovali své zdraví).
 • Ve středu bude pravidelná výuka náboženství dětí. Připomínám prosbu, aby se děti již doučily modlitby, které mají umět (třeba tak, že se je doma společně modlí). Na postní dobu ať se děti také naučí píseň z kancionálu číslo 316.
 • Ve středu bude mše svatá výjimečně ve farním kostele v 17.30. Při mši svaté bude udílen popelec. Popelec bude udílen pouze při této bohoslužbě!
 • V úterý 13. února bude v kavárně Rígrovka oslava Valentýna. Po mši svaté se tam bude udílet požehnání snoubencům. Z toho důvodu bude také náboženství pro dospělé začínat o chvíli později.
 • Ve čtvrtek bude od 18 h zasedání PRF. Program zasedání můžete nalézt na nástěnce kostela a na webových stránkách farnosti.
 • Ve čtvrtek od 18 h bude v kavárně Rígrovka přednáška Life of a Nomad Climber. Jedná se o vyprávění známého amerického horolezce. Program bude překládán do češtiny. (pořádá Komunitní centrum Mosty).
 • Ve čtvrtek od 19:30 společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech v kostele a následně u Nováků.
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Na něm se s dětmi, vedle her, budeme věnovat také prožívání postní doby.
 • V postní době nebude v pátek po mši svaté adorace, ale pobožnost křížové cesty (během pobožnosti budu k dispozici ke slavení svátosti smíření). Ve sdílené tabulce se mohou jednotlivá společenství a osoby zapsat, že si pobožnost vezmou na starosti. Pokud nemáte přístup do sdílené tabulky, můžete se domluvit, např. se mnou. Rovněž je zde možné psát případně o dalších pobožnostech křížové cesty ve farnosti v jednotlivých kostelech) a tak pozvat i ostatní farníky (ze sdílené tabulky napíši informaci do farního týdeníku). Všem, kdo se aktivně zapojí, mockrát děkuji.
 • V neděli po mši svaté v Kralupech výlet na Kokořínsko s posezením u ohně. Bližší informace u Jana Nováka, tel. 776272685.

DALŠÍ INFORMACE


Postní almužničky

V kostele si můžete vyzvednout postní almužničky. Postní almužničky jsou pomůckou k tomu, aby člověk propojoval postní úkony s almužnou. Smyslem není vybrat co nejvíce peněz, ale mít toto na paměti. Proto povzbuzuji, aby si almužničky vzaly např. i děti. Vůbec nevadí, že na konci postní doby tam bude třeba „jen“ padesát korun… Postní almužničky pak bude možné přinášet v rámci obětního průvodu na Zelený čtvrtek, Velikonoční vigilii a Hod Boží Velikonoční. Na almužničce bude moci být napsáno, na jaký účel chce dárce, aby peníze byly využity (charita, farní kaple, herní prvky pro děti…). Pokud kasička nebude označena, nebo na ni bude „nesplnitelná informace“, bude kasička využita na farní kapli.


Postní modlitba

Připomínám možnost prožívat postní dobu také ve společné modlitbě. A to jak fyzicky spolu, tak také duchovně spojeni.
Je tedy dvojí možnost zapojení se:

 • Ve všední den ráno bude možné se scházet ke společné ranní modlitbě ve farním kostele, a to v 7.30 (v pondělí se toho bude muset někdo ujmout a ve středu zvu na mši svatou). Začneme krátkou modlitbou, a pak je možné pokračovat DMC – ranními chválami. Pokud by dětem, nebo pracujícím vyhovoval více jiný čas, je možné modlitbu ještě posunout.
 • Rovněž je možné se zapojit do četby Písma. Nabízím každému možnost se přihlásit a zavázat se, že budete v postní době číst každý den alespoň 15 minut Písmo svaté (nejlépe Nový zákon). Když se mi přihlásíte, tak si napíši Vaše jméno a já se zavazuji, že se budu každý den 15 minut modlit za lidi, kteří se takto zapojují.


Sjednocení liturgických postojů

Drazí farníci, jak jsem již avizoval, od postní doby bychom se pokusili v naší farnosti sjednotit liturgické postoje, tak, aby v každém kostele farnosti při každé mši svaté byly zastávány stejně.
Vím, že to může být pro některé obtížné, ale chtěl bych povzbudit k tomu, abychom překonali svůj vlastní pohled, svou vlastní „zbožnost“ a vnímali, že v liturgii tvoříme jedno společenství. I proto bych chtěl např. znovu pozvat k tomu, abyste si při mši svaté sedali spíše dopředu a k sobě.
Co se týká zmíněných postojů, přál bych si, abychom ujednotili liturgické postoje v té podobě, v jaké se, pokud jsem něco nepřehlédl, zaujímají při nedělní bohoslužbě ve farním kostele. Jde tedy především o postoj při eucharistické modlitbě. Při ní budeme stát, vyjma části od konsekrační epikleze (když kněz vztahuje ruce nad dary) až po skončení aklamace „tajemství víry“ a odpovědi na ní. V následujícím období se budu při mši svaté snažit k zaujmutí daného postoje vybídnout. Samozřejmě platí, že pokud někdo, např. ze zdravotních důvodů nemůže dlouho stát, nebo klečet, tak ať klidně sedí. Na proměňování by ale bylo vždy dobré klečet, případně, pokud nemohu, tak stát.


SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 4. února: 5 454 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.