5. týden v mezidobí

>>> ON-LINE REZERVACE TERMÍNU PRO SVÁTOST SMÍŘENÍ na 13.2. ZDE. <<<


Pondělí 5. února / Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý 6. února / Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Středa 7. února

 • 7.00 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Čtvrtek 8. února

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 9. února

 • 17.30 hodin – Mše svatá v Kralupech nad Vltavou

Sobota 10. února / Památka sv. Scholastiky, panny

 • 16.00 hodin – Mše svatá ve Chvatěrubech

Neděle 11. února / 6. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 6

5. neděle v mezidobí, 4. února 2024


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Dnes po mši svaté v Kralupech bude na faře farní kafé. Zvu všechny k účasti. Děti si dole v klubovně mohou hrát deskové hry…
 • Dnes je možnost jít společně si zahrát fotbal (pravidelně každou neděli). Sraz ve 14.50 na faře nebo v 15 h na hřišti (před plaveckým bazénem). Zájemci si mohou vzít i florbalové hole (kdybychom si zahráli florbal).
 • Dnes výjimečně již od 18 h setkání mládeže. Součástí společenství mládeže bude přednáška o SZ od Pavly Edity Hercikové.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V pondělí v 18 h bude na faře setkání pastoračních rad farnosti (z vikariátu) s otcem arcibiskupem. Setkání není otevřené veřejnosti, ale je pouze pro pozvané.
 • V úterý od 9.30 pořádá komunitní centrum Mosty v kavárně Rígrovka Počteníčko – čtení pro nejmenší.
 • V úterý bude výjimečně ministrantská schůzka. A to jednak proto, že nebude moci být z důvodu zpovědního dne příští úterý, a pak také bude vykonávat ve farnosti svou praxi Petr Převrátil, tak jej budeme moci využít.
 • V úterý po večerní mši svaté náboženství pro dospělé.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve středu od 19 h ve Velvarech biblická hodina.
 • Ve čtvrtek od 9.30 pořádá komunitní centru Mosty v kavárně Rígrovka Posezení u kávy – malování kávou.
 • Ve čtvrtek se uskuteční další setkání společenství mystagogie. Začínáme v 19:00 na faře v Kralupech. Těšíme se na viděnou a na společnou modlitbu! Iva a Michal Žyrkovi
 • Ve čtvrtek od 19:30 společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech v kostele a následně u Novákových.
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství dětí IV. a V. třídy.
 • V pátek od 14.30 příprava na život z eucharistie.
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Zvu všechny děti k účasti. Budeme si povídat o Panně Marii, o zjevení v Lurdech a budeme hrát nějaké hry touto tematikou zaměřené.
 • V sobotu v 10 h bude v kostele udělena svátost křtu Jaroslavu Holému.
 • Příští neděli bude mše svatá v 9.30 doprovázena rytmickou hudbou.

DALŠÍ INFORMACE


Pomazání nemocných

Drazí farníci, na 11. února připadá památka Panny Marie Lurdské a je to světový den nemocných. V některých farnostech, a bylo tomu tak dříve i v naší farnosti, se při bohoslužbách v blízkosti tohoto data uděluje svátost nemocných. Pokud vám to nebude vadit, svátost nemocných bych hromadně neuděloval tento den, ale až v červnu (slavnost sv. Petra a Pavla). A to z důvodu, že je lepší počasí a může dorazit více starších farníků (podle dat ve farnosti přijímali svátost nemocných v únoru pouze jednotlivci). Pokud by někdo chtěl udělit svátost nemocných osobně, případně stojíte o to, aby byla udělována i 13. února při mši svaté hromadně, tak mi dejte, prosím, vědět. Červnový termín bych ale zachoval. Rovněž připomínám, že se obecně můžete na mě obracet s žádostí o osobní udělování svátosti nemocných (před operací, při zhoršení zdravotního stavu…).


Společné prožívání postní doby

Drazí farníci, brzy vstoupíme do postní doby. Jak jsem psal ve Farních listech, zvu ke společnému scházení se v 7.30 v kostele ke společné modlitbě (kdo může, má cestu, např. děti do školy). Čas se může uzpůsobit tomu, jak to vyhovuje dětem, či pracujícím. Zároveň připomínám možnost, že se můžete zavázat, že každý den budete 15 minut číst Písmo svaté. Když se mi nahlásíte, tak se za vás budu jmenovitě sám denně modlit (také 15 minut).
Rovněž bude možnost se ve farnosti zapojit do postních almužniček. Nejde primárně o to, kolik se nastřádá peněz, ale je možné je využít jako formu, kde se propojuje půst s almužnou. Výtěžek almužniček pak bude dán na činnost místní charity. Almužničky se budou moci přinášet při bohoslužbách Velikonočního Tridua.


CO NÁS ČEKÁ VÝHLEDOVĚ?

Vše můžete nalézt také ve sdíleném kalendáři – sami tam můžete dopisovat.


 • V úterý 13. února bude ve farnosti zpovědní den. Větší část dne budu v kostele k dispozici ke slavení svátosti smíření (od 7.40 do 12 h a od 13 do 17.25). Na stránkách farnosti můžete nalézt kalendář, kde si můžete zablokovat konkrétní čas pro slavení. Blokace času není nutná, ale je nabídkou proto, aby lidé nemuseli dlouho čekat. Pokud nemáte přístup k internetu, můžete mi také zavolat a já vám konkrétní čas zablokuji.
  Zvu všechny k účasti na tomto zpovědním dni. I když nepůjdete ke svátosti smíření, můžete se připojit k ostatním v modlitbě (konkrétní nabídka bude na stránkách farnosti), nebo přijít na chvíli do kostela, kde bude po celou dobu vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Je to příležitost, jak se jako farnost připravit na duchovní prožití postní doby.
 • V úterý 13. února bude v kavárně Rígrovka oslava Valentýna. Po mši svaté se tam bude udílet požehnání snoubencům (z toho důvodu náboženství pro dospělé začínat o chvíli později).
 • Ve středu 14. února budeme prožívat Popeleční středu. Vedle přísného postu se tento den bude při mši svaté udělovat také popelec. Připomínám, že se pak nebude udílet při nedělních bohoslužbách. Zatím se mi přihlásil pouze jeden člověk, že by mu vyhovovalo, kdyby mše byla až v 18 h. Pokud je více takových lidí, prosím, co nejdříve se mi ozvěte. Zatím počítám s tím, že mše svatá bude tedy v 17.30.
 • Ve čtvrtek 15. února bude zasedání PRF. Program zasedání můžete nalézt na nástěnce kostela a na webových stránkách farnosti.
 • V neděli po mši svaté v Kralupech výlet na Kokořínsko s posezením u ohně. Bližší informace u Jana Nováka, tel. 776272685.

SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 21. ledna: 3 823 Kč.
Sbírka z neděle 28. ledna: 5 325 Kč.
Sbírky byly vykonány na potřeby farnosti.
Sbírka na biblická díla z neděle 21. ledna: 1 520 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.