Svátek Svaté Rodiny

Pondělí 28. prosince
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

 • Mše svatá v kapli na Holečkově statku v Podlešíně (okr. Kladno) od 10.00 hodin.

Úterý 29. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Středa 30. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Čtvrtek 31. prosince

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.

Pátek 1. ledna
Slavnost Matky Boží, Panny Marie

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Mše svatá ve Velvarech od 16.00 hodin.

Sobota 2. ledna
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

 • Mše svatá v Minicích od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 3. ledna

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Aktuálně je limit 10 % kapacity míst k sezení, min. odstup 2 m mezi sedícími v jedné řadě.