3. týden adventní


Pondělí 14. prosince

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Úterý 15. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Společenství mládeže on-line od 19.15 hodin.

Středa 16. prosince

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech – Roráty od 7.00 hodin.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 hodin.

Čtvrtek 17. prosince

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech – Roráty od 7.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
 • Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech od 20.00 hodin – manželé Novákovi.

Pátek 18. prosince

 • Modlitba růžence ve farním kostele v Kralupech od 17.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 19. prosince

 • Vánoční výzdoba a úklid farního kostela v Kralupech od 11.30 hodin.
  Kdo má zájem se přidat a pomoci, je vítán.
 • Mše svatá na Vepřku od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 3. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 20. prosince
4. neděle adventní

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie a možností přistoupit ke svátosti smíření ve farním kostele v Kralupech od 17.00 do 18.00 hodin.

Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.


Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku “VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE“.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.
Aktuálně je limit 30 % kapacity míst k sezení, min. odstup 2 m mezi sedícími v jedné řadě.