1. týden adventní


Pondělí 28. listopadu

Úterý 29. listopadu

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 19.15 hodin – Společenství mládeže ve Veltrusech

Středa 30. listopadu / Svátek sv. Ondřeje, apoštola

 • 7.00 hodin – Roráty – mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 1. prosince

 • 7.00 hodin – Roráty – mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 20.00 hodin – Společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech (19.30 modlitba v kostele)

Pátek 2. prosince

 • 16.00 hodin – Adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření
 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 3. prosince / Památka sv. Františka Xaverského, kněze

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Minicích. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností, která se koná každou 1. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.  

Neděle 4. prosince / 2. neděle adventní

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Rytmická mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté přijde sv. Mikuláš.
 • 10.30 hodin – Farní káva na faře
 • 16.00 hodin – Benefiční koncert souboru Flauti Vivace v Zeměchách
 • 18.00 hodin – Adventní koncert ve Vepřku (Období sboru, Scherzo clarinetto)

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení války na Ukrajině.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.