33. týden v mezidobí

Úterý 17. listopadu
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

 • Farní kostel v Kralupech otevřen od 9.00 do 10.00 hodin pro tichou modlitbu
 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.
 • Společenství mládeže on-line

Středa 18. listopadu
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

 • Farní kostel v Kralupech otevřen od 9.00 do 10.00 hodin pro tichou modlitbu
 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.
 • Setkání ministrantů on-line od 18.30 do 19.00 hodin.
  V případě zájmu o účast na on-line setkání kontaktujte s předstihem pana jáhna Václava.
 • Pastorační a ekonomická rada od 19.00 hodin on-line

Čtvrtek 19. listopadu

 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.15 hodin.
 • Zrušené akce: mše svatá a společenství modlitby a sdílení ve Veltrusech

Pátek 20. listopadu

 • Farní kostel v Kralupech otevřen od 9.00 do 10.00 hodin pro tichou modlitbu
 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.

Sobota 21. listopadu
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  ve farním kostele v Kralupech od 17.30 do 18.15 hodin.
 • Zrušené akce: mše svatá ve Vepřku

Neděle 22. listopadu
Ježíše Krista Krále
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice

 • Tichá adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie
  • ve farním kostele v Kralupech od 10.00 do 11.15 a od 16.00 do 18.00 hodin.
  • ve Velvarech od 10.15 do 11.00 hodin.
  • ve Veltrusech od 11.15 do 12.00 hodin.

Všem farníkům je udělen dispens od účasti na společné nedělní bohoslužbě.
V rámci všech uvedených adorací lze požádat o eucharistii otce Františka nebo pana jáhna

a lze přistoupit ke svátosti smíření, kromě nedělní dopolední adorace v Kralupech.Stále platí, že je nejcennější osobní modlitba, ideálně doma s rodinou.
Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení pandemie COVID-19. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí, kterou najdete v příspěvku „VÝZVA K MODLITBĚ RŮŽENCE„.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR, a proto může docházet ke změnám.