33. týden v mezidobí


Pondělí 20. listopadu

Úterý 21. listopadu / Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 22. listopadu / Památka sv. Cecile, panny a mučednice

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 23. listopadu

 • 8.15 hodin – Mše svatá ve škole Movere
 • 18.00 hodin – Poutní mše svatá ve Velvarech (sv. Kateřina Alexandrijská)

Pátek 24. listopadu / Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Sobota 25. listopadu

Neděle 26. listopadu / Slavnost Ježíše Krista Krále

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 21

33. neděle v mezidobí, 19. listopadu 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Při dnešních bohoslužbách se koná běžná sbírka na farnost. V zadní části kostela můžete také nalézt košíček, kam je možné přispět na katolická média. Zde jsou také složenky, které si můžete vzít, případně použít QR kód, nebo číslo účtu (45301130/2700, variabilní symbol: 930730).
 • V pondělí je uzávěrka prosincového čísla Farních listů. Pokud chcete něco napsat a poslat, posílejte na magdalena.cechlovska@economia.cz
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství dětí předškolního věku a první třídy.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu pravidelná výuka náboženství dětí prvního a druhého stupně.
 • Ve čtvrtek je na faře pravidelné setkání seniorů. Začátek je ve 14.30 a setkání má na starosti pan Josef Tobiáš.
 • Ve čtvrtek při mši svaté oslavíme ve Velvarech pouť – sv. Kateřinu Alexandrijskou.
 • Ve čtvrtek od 16 h pořádá charita v KASsu Noc venku.
 • Ve čtvrtek od 18 h pořádá charita v kavárně degustaci vína.
 • V pátek od 13.45 pravidelná výuka náboženství pro IV. a V. třídu.
 • V pátek od 14.45 příprava na život z eucharistie. Při mši svaté pak bude liturgický úkon – zakončíme povídání o Božím slově předáním Písma svatého (Nového zákona).
 • V pátek od 15.30 pravidelné PDO. Na PDO budeme hrát tematickou hru vztahující se k adventní době – představení jejího významu. Zvu všechny děti předškolního věku a prvního stupně k účasti. Pokud je to jen trochu možné, ať děti přijdou již na půl čtvrtou, protože hry budou na sebe navazovat. Ale pochopitelně mohou přijít i během PDO, jak jim to vyjde.
 • V sobotu se koná v Praze arcidiecézní setkání mládeže. Zvu všechny mladé z farnosti (starší 14 let) k účasti. Je možné jet společně vlakem. Sraz na nádraží v 7.30.
 • Příští neděli od 14 do 15.30 bude akce „Den míru“. Akce bude probíhat v kostele v Kralupech a na náměstí. Jsou zváni nejen lidé z Ukrajiny, ale i ostatní, kteří se chtějí spojit v modlitbě a společně se setkávat a prakticky vytvářet společenství v míru a pokoji.

DALŠÍ INFORMACE


Poděkování za pomoc a účast na oslavě

Minulý týden jsme si mohli společně připomenout a oslavit 200 let od narození P. Eduarda Tersche. Děkuji všem, kdo se do oslav zapojili. Děkuji všem, kdo připravili prostor a oslavu v kostele. Za výzdobu kostela, kostelníkům, ministrantům, hudebníkům, i všem věřícím, kteří se účastnili mše svaté. Děkuji za přípravu prostor k agapé, všem, kdo připravili jídlo, kdo donesli něco k jídlu. Děkuji všem, kdo přišli na povídání odpoledne i večer, za večerní koncert… Děkuji i všem, o jejichž činnosti nevím, těm, kteří se zapojili modlitbou…
Vím, že to bylo narychlo, že někteří se účastnit, i když třeba chtěli, z různých důvodů nemohli… Chtěl bych zdůraznit, že se nic neděje, že každý se nemůže účastnit všeho, tak je to správně! Zároveň věřím, že během našeho společného života bude příležitostí ke společným prožitkům a oslavám mnoho.
Takže ještě jednou, mockrát děkuji!


Týden modliteb za mládež

V týdnu od 19. do 26. listopadu 2023 bude probíhat Týden modliteb za mládež (TMM). Vyvrcholením TMM bude nedělní slavnost Ježíše Krista Krále, kdy budeme slavit 38. světový den mládeže. Smyslem Týdne modliteb za mládež je spojit se ve vzájemné modlitbě za mladé lidi.
V modlitbě za mládež se můžete také spojit prostřednictvím živého vysílání v TV Noe. Na webu Sekce pro mládež ČBK: https://cbk.cirkev.cz/novinky/tyden-modliteb-za-mladez_27701 najdete inspiraci, tiskové materiály a další podněty. P. Mgr. Roman Kubín, ředitel Sekce pro mládež ČBK


CO NÁS ČEKÁ VÝHLEDOVĚ?

Můžete případně sledovat i zapisovat ve sdílené tabulce.


 • Ve čtvrtek 30. listopadu bude večerní mše svatá výjimečně v Nelahozevsi, kde oslavíme pouť sv. Ondřeje.
 • V sobotu 2. prosince bude mše svatá v Minicích již v 15 h. Po mši svaté přijde Mikuláš se svou nadílkou. Posunutý čas mše svaté je z důvodu navazujícího „rozsvěcení stromečku“ a doprovodné akce v okolí kostela. Více informací u Ivy Žyrkové.
 • V sobotu 2. prosince bude možné se účastnit vigilie, kterou vstoupíme do nového liturgického roku a do adventní doby. Začneme v 21 h půlhodinovou vedenou adorací a po ní se pomodlíme denní modlitbu církve – nedělní modlitbu se čtením s prodlouženou vigilií.
 • V neděli 3. prosince budou při obou mších svatých žehnány adventní věnce. Obřad žehnání je na začátku bohoslužby, proto je třeba přijít včas a přede mší svatou položit adventní věnec před oltář.
 • Při nedělní mši svaté 3. prosince v 9.30 bude rytmický doprovod.
 • V neděli 3. prosince bude od 19.15 ve farním kostele v Kralupech nad Vltavou adventní koncert.

SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 12. listopadu: 7052 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.czTexty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.