29. týden v mezidobí


Pondělí 23. října

Úterý 24. října

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Středa 25. října

 • 7.00 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech

Čtvrtek 26. října

 • 18.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech

Pátek 27. října / Slavnost posvěcení farního kostela

 • 17.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
  Po mši svaté se koná adorace s možností přistoupit ke svátosti smíření.

Sobota 28. října / Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 • 16.00 hodin – Mše svatá v Nelahozevsi

Neděle 29. října / 30. neděle v mezidobí

 • 8.00 hodin – Mše svatá ve Velvarech
 • 9.30 hodin – Mše svatá ve farním kostele v Kralupech
 • 11.00 hodin – Mše svatá ve Veltrusech

Přehled bohoslužeb a aktivit v naší farnosti najdete také ve farním kalendáři.


Farní týdeník ke stažení ve formátu PDF – ZDE


FARNÍ TÝDENÍK Č. 17

29. neděle v mezidobí, 22. října 2023


CO NÁS ČEKÁ V TOMTO TÝDNU?

 • Sbírka dnešní neděle je určena na misie.
 • V pondělí pravidelná výuka náboženství předškolních dětí a I. třídy.
 • V úterý po mši svaté náboženství pro dospělé. Probíráme Pentateuch a knihy historické.
 • Ve středu začínají podzimní prázdniny. Z toho důvodu nebude pravidelná výuka náboženství dětí.
 • Ve čtvrtek od 14.30 na faře setkání seniorů.
 • Ve čtvrtek mše svatá ve Velvarech. Před ní adorace a možnost slavit svátost smíření.
 • V pátek, z důvodu prázdnin, není PDO.
 • V pátek slavíme slavnost posvěcení našeho farního kostela (1895). Mše svatá bude z této slavnosti. Po mši svaté pak adorace. Na posledním PDO jsme si s dětmi pouštěli video o svěcení kostela a něco jsme si společně říkali.
 • Během podzimních prázdnin nebude žádná nabízená aktivita s dětmi.

DALŠÍ INFORMACE


VÝLET ZA OTCEM FRANTIŠKEM MASAŘÍKEM

Na sobotu 4. 11. 2023 je plánován výlet, který začne mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské na Makové hoře. Následoval by ještě společný oběd v motorestu v Milíně. Akci organizuje velvarský starosta společně s farníky a bude zajištěn v případě dostatečného zájmu autobus. Zájemci z Velvar se, prosíme, hlaste paní Saifrtové a v Kralupech a Veltrusech panu Belicovi.
Potvrzení Vaši účasti je třeba provést nejpozději do neděle 22. 10. 2023.
Svou účast můžete potvrdit také e-mailem na adresu editor@farnostkralupy.cz.


Dušičkové pobožnosti

Drazí farníci, rád bych nabídl všem zájemcům uspořádání dušičkové pobožnosti na hřbitovech naší farnosti – společně se pomodlit na hřbitově, zajít k hrobu vašich předků… Kdo byste měl zájem (stačí klidně i jednotlivec), abychom se společně pomodlili na některém z hřbitovů farnosti, dejte mi, prosím, tento týden vědět. Na základě zájmu a společné domluvy pak sestavím harmonogram, jaký by byl v sobotu 4. listopadu pořad těchto dušičkových pobožností.


Slavnost 200. let od narození P. Eduarda Tersche – pohoštění

Drazí farníci, v minulém týdeníku jsem Vás informoval o připravované oslavě 200 let od narození P. Eduarda Tersche, hlavního donátora stavby našeho farního kostela a kněze, který je v kostele v presbytáři pochován. V rámci oslavy připravujeme také pohoštění. Prosím všechny farníky, kteří by byli ochotni jakkoli s přípravou pohoštění pomoci, aby se přihlásili paní Aleně Schneiderové.
Je možné pomoci tak, že nějaké pokrmy připravíte doma. Nebo se můžete zapojit do bezprostřední přípravy v neděli přímo na místě. Všem, kdo se budou moci zapojit mockrát děkuji!


Návštěvy v rodinách – možnost se seznamovat

Jedním z velkých úkolů pro tyto měsíce je pro nás společné seznamování se. Již při svém nástupu jsem vyjadřoval touhu chodit na návštěvy. Při různých příležitostech jsem toto přání opakoval. A rád bych jej zopakoval i v tuto chvíli. Rád bych s vámi hovořil, slyšel vaše názory, společně se zamýšlel nad různými problémy a výzvami, které v naší farnosti třeba jsou, nebo je vnímáte.
Společná osobní setkání, ať u vás doma, na výletě, na faře, nebo při různých příležitostech, pro nás mohou být obohacující. Pro mě osobně je to příležitost slyšet váš názor, slyšet, co vás trápí, co jak vidíte. A zároveň je to možnost některé věci vysvětlovat, osvětlovat, uklidňovat…
Někteří mohou nabývat pocit, že ve farnosti je teď mnoho věcí nových, jinak… Částečně je to pochopitelné, protože už samotný fakt naší odlišnosti, jedinečnosti, tuto novost přináší. Prosím, věřte mi, že se snažím, při zachování své autenticity a pravdivosti, co nejvíce usnadnit tuto změnu, že různé věci, které bych měnit chtěl, neměním, nevyjadřuji se k nim, čekám…
Vnímám, že je dobré zmínit také věc, která možná trochu zapadá. Do konce června byli ve farnosti dva duchovní. To, co dělali tito dva, teď „musím“ zvládat sám. Nehovořím o tom, že by toho na mě bylo moc, ale některé věci prostě zvládat nejde. Nemohu být na dvou místech naráz. A přesto se snažím. Např. ministrantská schůzka. Tu vedl jáhen Dominik a otec František mohl být k dispozici ke zpovědi. V tuto chvíli jsem na obojí sám. A třebaže by se mi hodilo ministrantskou schůzku přesunout, na žádost rodičů jsem ji nechal ve stejný den a čas (jak bylo zvykem), i když to pro mě znamená komplikaci (jiný den by si mohl vzít ministranty na starosti Petr Belica). Protože chápu, že některé věci byli nějak zaběhnuté a pokud to jde, tak se snažím vyjít vstříc.
Přál bych si, abychom všichni měli dostatek trpělivosti, shovívavosti, velkorysosti. V touze se poznávat, společně objevovat a vydávat se na cestu. Ano, je možné to hned zabalit. Anebo můžeme projevit svou odvahu, a vydat se společně za Pánem. Otevřít se tomu, co má pro nás Pán připravené, kam nás zve. Já se na tuto cestu stále těším…


CO NÁS ČEKÁ VÝHLEDOVĚ?


 • V úterý 31. října budou ráno požehnána nová auta charity.
 • V úterý 31. října budu od 9 do 17 h přítomen ve farním kostele ke slavení svátosti smíření. Následující den vstupujeme do dušičkového oktávu, kdy můžeme po celý oktáv každý den získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci. Jednou z podmínek pro jejich získání je právě slavení svátosti smíření. Ke slavení svátosti smíření budu pochopitelně k dispozici i v jiné dny, případně po předchozí domluvě „kdykoli“. Ale pokuste se využít, prosím, především této možnosti.
 • V úterý 31. října oslavíme v 17.30 vigilii ze slavnosti Všech svatých v kostele Všech svatých v Malovarech.
 • V úterý 31. října od 18 h vás charita zve do kavárny Rígrovka na přednášku Matouše Hurtíka a Kristýny Tonečkové: Bhútán a Norsko, aneb jak se žije v zemích štěstí.
 • Ve středu 1. listopadu oslavíme Slavnost Všech svatých (v církvi jeden ze zasvěcených svátků, v naší zemi svátek doporučený). Proto bude tento den mše svatá v 17.30 ve farním kostele v Kralupech.
 • Od 1. do 8. listopadu bude možné každý den při splnění patřičných podmínek získávat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci.
 • Ve čtvrtek 2. listopadu může kněz slavit tři bohoslužby (dvě z nich mají daný úmysl – za duše v očistci a na úmysl Svatého otce). Proto budou ve farnosti tři mše svaté. V 8.15 ve škole Movere, v 18 h v Chržíně a ve 20 h v Zeměchách.
 • V pátek 3. listopadu bude od 19 h „dušičkový koncert“ v kostele ve Veltrusech.
 • V sobotu 4. listopadu budou dušičkové pobožnosti na hřbitovech naší farnosti – viz slovo kněze.
 • V neděli 12. listopadu oslavíme 200. výročí od narození P. Eduarda Tersche. Mše svatá bude v 10 h. Hlavním celebrantem bude J. Em. Dominik kardinál Duka. Následný program viz plakátek. Prosím, abyste na akci odkazovali a zvali širší veřejnost.

SBÍRKA – INFORMACE

Sbírka z neděle 15. října: 5844 Kč.
Sbírka byla vykonána na potřeby farnosti.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Finanční dar je možné poslat také na bankovní účet farnosti. Přehled variabilních symbolů pro příspěvky najdete na webu farnosti v sekci kontakty.


R.D. Martin Sklenář, farář
tel.: 728 384 833
e-mail: fara@farnostkralupy.cz



Texty aktuálních čtení najdete pod odkazem „liturgie – čtení“ na našem webu v sekci bohoslužby.

Modlete se také růženec za ukončení válek a mír v celém světě.

Registrace k zasílání ohlášek na e-mail v sekci newsletter.