28. týden v mezidobí

Úterý 13. října

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.

Středa 14. října

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
 • Zrušené akce: biblická hodina ve Velvarech a setkání ministrantů v Kralupech

Čtvrtek 15. října
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

 • Adorace Nejsvětější svátosti ve farním kostele v Kralupech od 11.30 do 12.00 hodin.
  Vzhledem k tomu, že tento den není mše svatá, je adorace spojena s podáváním eucharistie. Zakončení společnou modlitbou Anděl páně.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 19.30 hodin.
  Pravidelná bohoslužba, která se koná každý 3. čtvrtek v měsíci.

Pátek 16. října

 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 17.30 hodin.
  Po mši sv. se koná modlitba adorace.

Sobota 17. října
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

 • Mše svatá ve Vepřku od 16.00 hodin. Pravidelná bohoslužba s nedělní platností,
  která se koná každou 3. sobotu v měsíci, kromě letních školních prázdnin.

Neděle 18. října
29. neděle v mezidobí / Svátek sv. Lukáše, evangelisty

 • Mše svatá ve Velvarech od 8.00 hodin.
 • Mše svatá ve farním kostele v Kralupech od 9.30 hodin.
 • Mše svatá ve Veltrusech od 11.00 hodin.
 • Adorace Nejsvětější svátosti s podáváním eucharistie ve farním kostele v Kralupech od 16.00 do 18.00 hodin.

Všechny akce probíhají dle platných usnesení vlády ČR.